0

การเชื่อมบุญเพื่อความสำเร็จ

สำหรับการเชื่อมบุญนั้นเป็นการรวบรวมทั้งบุญเก่าและใหม่เข้าด้วยกันเพื่อทำให้บุญนั้นเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่

0

ข้อแตกต่างระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนทั่วไป

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 2 ในระหว่าง

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน

0

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งานผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอา

0

ประสบการณ์ครั้งแรกของการเป็นผู้ช่วยสนามสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

        ขอเล่าประสบการณ์ครั้งแรกของการเป็นผู้ช่วยสนามสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

0

คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่เรียนจบการศึกษา

ตามประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่

1

ดอกไม้ช่วยบำบัดสุขภาพ

ดอกไม้ช่วยบำบัดสุขภาพ……

ดอกไม้ไม่เพียงแต่มีความสวยงาม ยังเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้

1

การจัดฟันทำให้หน้าเรียวขึ้นไหม!!!!

จัดฟันทำให้หน้าเรียวขึ้นไหม?

หลากหลายคำถามที่เด็กวัยรุ่นอยากรู้คำตอบ แต่ก็มักจะสอบถามเอาจากเพื่อนๆ ทำ

0

แนวปฏิบัติในการร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

          1. ขั้นตอนการดำเนินการ

                   – ร่วมป

1

ข้อควรระวังในการใส่บาตร

ข้อควรระวังในการทำบุญตักบาตร
1. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน เราจำเป็นต้องนิมนต์ท่าน ก่อนทุกครั้ง
2. หากต้อง

1

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ

 

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ…….

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่

0

สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

 

                  สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

1. ข้าวสาร  (พระหุงไม่ได้)
2. ธัญญาหารดิบ
3. มาม่า (พระต้มเองไม่ไ

0

สถานประกอบการต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงาน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14.20 น. ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงงานน้ำตาล บุรีรั

0

สะออนว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการส

0

การอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน

0

เทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุข (เริ่มจากตัวเรา)

            ทุกคนต่างหวังให้ชีวิตมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ชีวิตประจำวัน (ครอบครัว

0

ปฏิทินการดำเนินการและขอขยายเวลานำส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สวัสดีคะ

พบกันอีกแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2557อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้ว  วันนี้จะขอแจ้งปฏิทินการดำเน

0

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การแบ่งเวลา และการเสียสละเวลา

สวัสดีค่ะ..สมาชิกชาว MSU Blog ทุกท่าน…พบกันในครั้งนี้ ดิฉันใคร่ขอนำเสนอเรื่อง “การแบ่งเวลา และการเสียสละเวลา″  ส

0

ภัยเงียบ…โรคลิ้นหัวใจรั่ว

ขอแชร์ และขอความคิดเห็นนะค่ะ มีญาติป่วยเป็นโรคนี้ พอรู้ว่าตัวเองตรวจพบ เกิดอาการเคลียสและภายใน 1 อาทิตย์

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15