5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

15

เทคนิคดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าชีวิตขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้  เทคนิคการดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส

7

เทคนิคมองโลกในแง่ดี

คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กังวลใจ กันหลายๆ ครั้ง ไม่เหมือนกั

0

การจัดการตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน

ห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาในการนอนหลับผักผ่อน ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราในการที่จะพักผ่อนได้อ

3

การหาสาเหตุจากอาการปวดต่างๆ

อาการปวดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ควรได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดเฉียบ

6

วิธีการขจัดกลิ่นปาก

  1. ดูแลใส่ใจสุขภาพในช่องปากให้ดี ด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันล่ะสองครั้งเช้าและก่อนนอน หรือแปรงฟังทุกค
6

ลักษณะใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสดที่ถูกต้อง

 

  1. มีชื่อร้านค้าเลขที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถตรวจสอบได้
  2. มีเล่มที่ เลขที่ ที่ออกใบเสร็จ  แล
3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

E-Banking คือ

E-Banking คือ Electronics
Banking คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง
ๆ ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking ห

6

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด๊านซ์

แอโรบิก ด๊านซ์ (Aerobic dance) เป็นการออกกำลังกายที่แตกต่างไปจากการบริหารร่างกายอื่นๆ
เพราะเป็นการนำการออกกำลังก

4

งบประมาณแผ่นดิน

                                           งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใ

0

วิธีการเขียนเช็ค

1.  เขียน  วันที่  เดือน  ปี  ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.  ระบุผู้รับในช่อง  อย่าเว้นว่างไว้
3.  ระบุจำนวนเป็นตัวเ

3

การแปรงฟันที่แย่ส่งผลเป็นมะเร็ง

วิจัยของประเทศอังกฤษได้ทำการวิจัยเรื่องนี้มากว่า 10 ปี และได้ออกมาประกาศเตือนประชาชนให้ระวังเรื่องสุขภา

4

เคล็ดลับในการเก็บน้ำหอม

น้ำหอมก็เหมือนผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆ นั่นแหละ คือมีวันหมดอายุเหมือนกัน แต่คุณสามารถยืดอายุน้ำหอมให้มีกล

7

สตอเบอร์รี่ช่วยเลือนริ้วรอยได้ง่าย ๆ

ผลไม้สีแดงสดใส รสชาติหอมหวาน อมเปรี้ยว แสนอร่อย นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านโภชนาการแล้ว สตอเบอร์รี่ยัง เต็ม

Pages ... 1 2 3 4 5 6