2

การเบิกค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร

ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรโครงการต่าง ๆ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยค่าใช้

7

Secret “ง่าย ๆ เรื่องเงิน”

“การทำงานแล้วได้เงินมาจำนวนมาก ไม่สำคัญเท่ากับการรักษาเงินที่มีให้อยู่กับเราไปตลอด คนจนที่ไม่มีความรู้

Pages ... 1 2 3 4 5 6