0

วิธีการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม

          การจดบันทึกการประชุมมีหลักการและเทคนิคที่ผู้รับผิดชอบงานนี้ควรทราบไว้ ซึ่งรายงานการประชุมนั้นเ

0

ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม

ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม

1.  ชื่อรายงานและผู้จด  มีการใช้คำต่างๆ ไม่ต

0

คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุม

คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุม

ผู้จดรายงานการปร

2

วิธีจดรายงานการประชุม

วิธีการจดรายงานการประชุม

 

         1.  การจดอย่างละเอียดทุกคำพูด  มักใ

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

5

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

          คนเราทุกคนถ้าไม่เป็นใบ้ ก็ย่อมจะพูดได้  แต่การพูดได้กับการพูดเป็น หรือการพูดได้กับการพูดดีเป็นสิ

0

การบริหารการประชุมที่มีพลังในการพัฒนาองค์กร

การบริ

3

“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน

“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน

 

    ในกา

0

ไทยกับความคืบหน้าของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 (ค.ศ.2015)

คลิ๊กลิ้งเลยค่ะ

>>>overall ASEAN<<<

โดย…กลุ่มงานนโยบายอาเซี่ยน

2

>>>หลัก 9 ข้อ<<<ในการเขียนบันทึก

                                “บันทึกดี”

           บันทึกทุกบรรทัด                   คิดให้ชัดเขียนให้ชิ

15

เทคนิคดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าชีวิตขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้  เทคนิคการดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส

6

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

1.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา

2.  ให้เกียรติและให้การยอมรับ

3.  ให้ความจริงใจ

4.  ให้คว

Pages ... 1 2 3 4 5