7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

สูตรการคิดคำนวณเงิน กรณีผิดสัญญา

สูตรการคิดคำนวณเงิน ดังนี้

เงินที่ผู้ผิดสัญ

0

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องทำสัญญาเมื่อ

1. ลาไป

2

“กฎหมายปกครอง ที่บุคลากร มมส จะต้องรู้”

การทำงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกือบทุกขั้นตอน ท่านรู้ไหมว่าการกระทำของท่าน ส่วนมากเป็นการกระทำทางปกคร

0

“หัวใจสำคัญของการอุทธรณ์เเละร้องทุกข์”

หากท่านมีเรื่องคับค้องใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเเห่งนี้ ทางเลือกหนึ่ง

2

คำคมของการทำงาน

- เรา…ไม่สามารถรู้ได้ว่า…เราจะบินได้สูงแค่ไหน…จนกว่าเราจะ…กางปีก…แล้วบิน…

- ตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทำ…

1

หนทางสู่ความสำเร็จ

1

บัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้……….ใครรับผิดชอบ

ปัจจุบัน บัตรเครดิต   ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เงินเดือนไปเสียแล้ว  เพียงเงินเดือ

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

0

คุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรองคณบดี

คุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรองคณบดี

     จะต้องเป็นไปตามมา

0

D N A กับการพิสูจน์การเป็นบุตรของบิดามารดามีผลทางกฎหมายอย่างไร และต้องทำอย่างไร

        ในโลกที่มีวิทยาการที่ก้าวหน้าที่สามารถโคลนนิ่ง สัตว์ หรือมนุษย์ ได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ใช้ค

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

5

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

          คนเราทุกคนถ้าไม่เป็นใบ้ ก็ย่อมจะพูดได้  แต่การพูดได้กับการพูดเป็น หรือการพูดได้กับการพูดดีเป็นสิ

15

เทคนิคดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าชีวิตขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้  เทคนิคการดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

Pages ... 1 2 3 4 5