54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

6

การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่กองทะเบียนฯ จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบงานทะเบีย

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

13

การพัฒนาภาพลักษณ์การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล

           กองทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลาง ที่ให้บริการในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย และหลายช่องทาง หน้าเ

7

พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียน จากอดีต-ปัจจุบัน

พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียน จากอดีต-ปัจจุบัน

     ขอเล่าแบ่งปันความรู้ เรื่อง พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียนขอ

Pages ... 1 2 3