9

การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สร้างกรรมต่อตนเองและผู้อื่น

การทำงานไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ตาม เป็นลูกน้อง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือลักษณะแบบใดก็แล้วแต่ ย

1

ระบบการสอน

เมื่อวาน ได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศ และเคยสอนที่ต่างประเทศมา ได้เล่าให

Pages ... 1 2 3