0

กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันในองค์กร

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพย

0

ระดับผู้บริหารและภาวะผู้นำ

  งานในการบริหารจัดการขององค์การแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ คือ การบริหารจัดการระดับต้น ระดับกลาง ระดั

0

วิธีปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อการนอนหลับให้ได้สุขภาพที่ดี มีดังนี้

1. ทำกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ อย่านอนตื่นสายเมื่อมีโอกาส (เช่นวันสุดสัปดาห์) หากเราทำอย่างนั้นแล้ว เราอาจนอนไม

0

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ  เนื่องจาก

1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดยทำให้เลือ

0

6 ประโยชน์ที่สมองได้รับ จากการออกกำลังกาย

การเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกาย เปรียบแล้วก็เหมือนกับยารักษาโรค และนี่คือประโยชน์ที่สมองของคุณจะได

1

มาตรการประหยัดพลังงาน

 

มาตรการประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปี  2555-2556

0

ภาวะโลกร้อน กับ ยุงลาย

ภาวะโลกร้อน กับ ยุงลาย

ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนอา

0

วิธีลดภาวะโลกร้อน

วิ

0

12 วิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด

12 วิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด

วิธีที่ฉลาด คือ ใช้ให้น้อยลง
2

บทความแนวคิดการออกแบบพื้นที่เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยคุณค่าที่แท้จริง

เกณฑ์และแนวทางการออกแบบเมืองเขียว เหมาะสำหรับผู้บริหารเมือง นักผ

1

การวางผังและออกแบบสถานที่สาธารณะ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การวางผัง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดีให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาอย่

2

อาคารที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

มงคลชีวิต ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส

กิเลส ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านได้แบ่งประเภทของกิเล

4

ประเภทของอัคคีภัย

ประเภทของอัคคีภัย

  1. A Fire คือไฟไหม้ทั่วไป คือเกิดเหตุไฟไหม้บนผิววัสดุติดไฟทั่วไป เช่น ไม้ เสื้อผ้า ย
5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

9

การอดนอนมีผลเสียอย่างไรสำหรับช่วงวัยทำงาน

ผลจากการอดนอน


Pages ... 1 2 3