1

ข้อควรระวังในการใส่บาตร

ข้อควรระวังในการทำบุญตักบาตร
1. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน เราจำเป็นต้องนิมนต์ท่าน ก่อนทุกครั้ง
2. หากต้อง

1

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ

 

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ…….

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่

0

สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

 

                  สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

1. ข้าวสาร  (พระหุงไม่ได้)
2. ธัญญาหารดิบ
3. มาม่า (พระต้มเองไม่ไ

0

บุญแห่งความกตัญญูของคนภาคอีสาน

บุญข้าวประดับดิน  ปี 2555  ตรงกับวันที่  15  กันยายน  2555 แรม 14 ค่ำ เดือน 9

คือ บุญที่ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำ

0

ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

http://youtu.be/ewfrEIlwO2k

 

1

อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน

ในการทำงา

0

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลเพิ่มบารมีให้กับตนเองในงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุอัศ

0

ขอเชิญชมการจัดนิทรรศการ การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน:งานบุญเบิกฟ

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

1

บุญประเพณีเดือน 9 บุญแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

http://youtu.be/JTNRzzIhYh4

 

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

1

วันเดียวไม่เคยพอ จนต้องกลับมาอีกครั้ง กับพระราชวังบางปะอิน…

ท่องเที่ยวไทย

เที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เคยพอ…

 

0

บุญเดือนเก้า ประเพณีอีสาน

เดือนเก้า
บุญข้าวประดับดิน  ปี 2555  ตรงกับวันที่  15  กันยายน  2555 แรม 14 ค่ำ

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

Pages ... 1 2 3