0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eds)

วิธีในการค้นหาเอกสารให้มีประสิทธิภาพอีก 1 วิธี

1. เมื่อมีเอกสารเข้ามา เจ้าหน้าที่สารบรรณลงทะเบียนร

0

การแจ้งเตือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SMS

ระบบ sms จะทำการส่งข้อความเตือนได้ใน 2 กรณีคือ
1. การส่งเอกสารระหว่างหน่่วยงาน
2. การส่งเอกสารถึงบุคลากร

0

เทคนิค 10 ข้อ สำหรับการปรับตัวสู้รั้วมหาวิทยาลัย

          การก้าวผ่านพ้นวัยมัธยมเข้าสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิ

0

เทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

เทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับ

0

ชีวิตและองค์กรของความสำเร็จ

ชีวิตและองค์ประกอบของความสำเร็จ

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ                                                           องค์กรท

0

9 ขั้นบรรไดสู่ชีวิตในโลกการทำงาน

ชีวิตในโลกอาชีพต้อง ต้อง ต้องทำอย่างไร

1.ต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

2. ต้องแข็งขันตลอดเวลา

3.ต้องอด

0

โลกการศึกษา กับ โลกอาชีพต่างกันอย่างไร

รายการ                                               โลกการศึกษา                                         โลกอาชีพ

1. ค่าตอบแทน                            

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การรายงานการอ่านเอกสารของบุคลากร หรือ คณะ/หน่วยงาน สามารถรายได้การอ่านเอกสารตามวัตถุประสงค์  ส่วนในหัวข

0

เราได้อะไรจากงานศพ

เห็นหน้ากันเมื่อเช้า สายตาย
สายอยู่สุขสบาย บ่ายม้วย
บ่

0

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557

โดย

0

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประ

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การแจ้งข่าวสารสาระในห้องสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระบบ eds

1. สนทนาเรื่องการใช้โปรแกรม

2.ห้องสนทนาท

0

คณะที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

1. เภสัชศาสตร์

2. สาธารณสุขศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. เทคโนโลยี

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์

6. วิทยาการสารสนเ

0

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร มมส

งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศ

0

การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6

กองบริการการศึกษา ได้รับหน้าที่ดำเนินการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษ

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

เรียน ผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน  เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหา  ไม่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจ

0

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือก ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำป

0

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)

Pages ... 1 2 3 4 5 6