2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
0

มาเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารเข้าหมวดหมู่ (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

การเก็บเอกสารเข้าไปในหมวดหมู่
เมื่อมีการสรร้างหมวดหมู่ หรือสร้างกล่องให้กับเอกสารแล้ว วิธีที่จะนำเอกส

0

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (โควตารับตรงทั่วประเทศ)

 

โควตารับตรงทั่วประเทศ

 

หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ม

0

เกร็ดความรู้ การสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับมัครบุคคลเข้าศึกษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เกร็ดความรู้เ

0

สาเหตุของโรคอ้วน

คนเรารับประทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นประเภทแป้ง หรือโปรตีนหากพลังงานที่ได้รับเกินความต้อง ร่างกายก็จะ

0

ลดน้ำตาลในเลือด แบบไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม มีอาหาร 6 ชนิด ที่ช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานซึ่งนอกจากคนทั่วไปจะสามารถร

0

สมุนไพรใช้ลดน้ำหนักได้

ใครอยากลดหุ่นลดน้ำหนักที่กวนใจลองฟังทางนี้ กับทางออกดีๆ ที่สมุนไพรหรือพืชผักที่เราชอบทานกันนี่ล่ะ ที่

2

เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือต่อต่อราชการ ดังนี้
1. เขียนให้ให้ถูกต้อง โดยเขียนให้ถูกแบบ ถูกเ

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

5

การยกบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วมมากๆ จะยกบ้านให้หนีปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องระวัง

อย่างมาก ถ้าเป

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

0

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2556 นี้มหาวิทยาลัยมหาสารค

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

2

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา 56

การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา 2556 ของบุคลากรกองบริการการศึกษาและตัวแทนคณะ ทำให

3

ชนิดของหนังสือราชการ

ชนิดของหนังสือ “หนังสือ ” หมายความวา หนังสือราชการ
“สวนราชการ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรื

0

ระเบียบงานสารบรรณ

1.ประวัติยอ
พ. ศ. 2496 จัดรางระเบียบงานสารบรรณเปนครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลธาร
พฤติไกร เป็นประธานค

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

3

ทำไมจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษาฯ

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อนกระทำการ หรือทำงานที่จะทำหรือได้รับมอบหมาย เป็นการทำความ

Pages ... 1 2 3 4 5 6