1

การรีดผ้าในหอพักให้ประหยัดไฟที่สุด

 
การใช้เตารีดอย่างประหยัดพลังงานไม่ใช่ลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในกา

0

สร้างสุขในบ้านหลังที่ 2 (หอพัก) ด้วยการสื่อสารที่ดี

 

สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี

“บ้าน

0

กว่าจะเป็นครอบครัวก็ต้องผ่านคำว่าบ้านเสียก่อน

นิยามครอบครัว

สวรรค์ในเรือนมีจริงหรือ?

พจนานุกรมได้ให้ความหมาย
“ครอบครัว คือ หน่วยสังคมขนา

0

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ

 เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ

 

1. มีความตั้งใจแน่วแน่ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

0

คู่มือการใช้ชีวิตในหอพัก

คู่มือการใช้ชีวิตในหอพัก

1

การอยู่ร่วมกันในสังคม

การเลี้ยงวัว
การเลี้ยงวัว

0

อธิการบดี ติดตามการปรับภมูิทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

 

 

อธิการบดี มมส

0

วิธีสร้างสัมพันธ์ดีๆ กับรูมเมท

10 วิธีสร้างสัมพันธ์ดีๆ กับรูมเมท

  • มาดูกันว่าจะสร้างความประทับใจแรกพบจนจบการศึกษากับเพื่อนนาน

8

คำถามยอดฮิตของนิสิตหอใน มมส.

1. หอในมี wifi ไหม ?

ตอบ: ไม่ค่ะ หอพักในใช้ระบบสายแลนส์ ไม่มี wifi ถ้านิสิตอยากใช้ไวไฟให้ลมาเล่นที่บริเวณเคาน์เตอ

0

วันหยุดสุดขีด

 

ความฝัน..ทุกคนย่อมมี..ความฝัน

สุขสันต์..ว

0

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

3

ไออุ่นรักจากบ้านหลังที่ 2

ตั้งแต่เปิดภาคเรียน 1/2556 นิสิตต่างพากันเดินทางมาเพื่อมาศึกษาเล่าเรียน บ้างก็มีเพื่อนร่วมเดินทาง บ้างก็มา

0

ระบบจัดการหอพัก

ระบบจัดการหอพักPresentation Transcript  

  • 1. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดการงานให้หอพั
2

ข้อคิดคำคม เป็นกำลังใจในการทำงาน

“คุณสมบัติที่สำคัญของผู้เป็นหัวหน้า คือ ความสามารถที่จะให้คนทำงานด้วยความยินดี ไม่ใช่บังคับให้ทำด้วยคว

3

7 วิธีจัดห้องที่เด็กหอไม่ควรพลาด

7 วิธีจัดห้องที่เด็กหอไม่ควรพลาด

แต่งคอนโด ตกแต่งหอพัก 7 วิธีจัดห้องที่เด็กหอไม่ควรพลาด

2

บทความแนวคิดการออกแบบพื้นที่เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยคุณค่าที่แท้จริง

เกณฑ์และแนวทางการออกแบบเมืองเขียว เหมาะสำหรับผู้บริหารเมือง นักผ

1

การวางผังและออกแบบสถานที่สาธารณะ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การวางผัง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดีให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาอย่

1

ทำบุญ-เปิดหอพัก

เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 ที่งานหอพักได้ทำโครงการทำบุญหอพักและเปิดหอพักพร้อมๆกัน  โดยช่วงเช้าทำบุญหอพ

Pages ... 1 2 3 4