1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

5

ประเทศไทยกับอาเซียน

alt

1. อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม

ตลอดช่วงระยะเว

9

การอดนอนมีผลเสียอย่างไรสำหรับช่วงวัยทำงาน

ผลจากการอดนอน


14

9 วิธี สู่ความสำเร็จในการทำงาน

เคล็ดลับ 9 ข้อง่ายๆ ลองทำดู รับรองว่าการทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จแน่นอน

3

^^..20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต..^^

เวลา.. แม้จะมีอยู่เท่ากันในแต่ละวัน คือวันละ 24 ชั่วโมง และเราแต่ละคนก็ได้รับมันมาเท่าๆ กันทุกวัน
แต่

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

0

การบริหารจัดการภายในหอพักนิสิต

เรื่องของการดูแลนิสิตหอพัก เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลาน

0

กิจกรรมโครงการกับการพัฒนานิสิตหอพัก

ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา งานหอพักนิสิตได้จัดกิจกรรม โครงการหลายอย่าง เพื่อพัฒนานิสิตหอพัก  ไม่ว่าจะเป็นโคร

0

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นผู้ปกครองเด็กค่ะ   ทางศูนย์ฯปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากพบว่ามีเด็กค

2

กำแพงหน้าหอพักชื่นชม

การสร้างกำแพงหน้าหอพักชื่นชมถือว่าเป็นการดีที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดให้มีรั้วรอบขอบชิด  แต่ทุกวัน

1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ได้จัดโครงการนี้ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จ

2

โครงการรักหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานบริการหอพักนิสิต  กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระ

1

โครงการหอพักสีขาว

        ….งานบริการหอพักนิสิตได้จัดโครงการหอพักสีขาวขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค

Pages ... 1 2 3 4