5

การยกบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วมมากๆ จะยกบ้านให้หนีปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องระวัง

อย่างมาก ถ้าเป

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

3

สร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

บ้าน 1. ไม่ควรมีถนนวิ่งตรงเข้าสู่บ้าน

2. ไม่ควรมีเสาตรงหน้าบ้าน

3. ไม่ควรมีต้นไม้ตรงประตูบ้าน

4. ไม่ควรมีปร

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

2

การย้ายภูมิลำเนา

ทำไมนิสิตที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้อง ย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน (ทะเบียนราษฎร์) มาอยู่ที่มหาวิ

0

เรื่องของสัตว์ปีกจำพวกนก

คุณคิดอย่างไร?  เรื่องการแก้ไขปํญหาและจัดการทรัพยากรณ์นกบริหอพักนิสิต

2

การสร้างเอกลักษณ์ที่มีตัวตน

“เด็กหอใน” ในอัตลักษณ์ของนิสิต มมส. นั้นคือ…………………. แต่อัตลักษณ์ “เด็กหอใน”  คือบ้านที่มีความรัก ความอบอุ่นระ

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

Pages ... 1 2 3 4