15

เทคนิคดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าชีวิตขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้  เทคนิคการดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส

1

แนวปฎิบัติการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป

เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่าง สำหรับเรื่องการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเริ่มนำระบบดังก

11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

0

มารู้จัก Cloud computing คืออะไร?

ไปงานสัมมนา Edutech Forum ครั้งที่ 1 มาในงานพูดถึงเรื่อง Cloud Computing ซึ่งในปีนี้หรือปีหน้าก็คงจะมีการพูดถึงกันมาก

0

การแปลงค่าชนิดข้อมูลของฐานข้อมูล Mysql,Sql Server

จากการทำงานพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม จะหนีกันไม่พ้น กับการเรียกใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งไว้เก็บข้อมูลระบบ ดังนั

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

6

การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่กองทะเบียนฯ จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบงานทะเบีย

0

แก้ปัญหาวันที่ outlook 2007 แสดงผลเป็น none

web
การแก้ไขปัญหาที่ outlook 2007 แสดงผลในส่วนของวันที่เป็น none
คือไม่สามารถแสดง ti

0

โปรแกรม pico

เพียงแต่พิมพ์คำว่า pico แล้ว enter ก็ใช้งานได้เลย การจะจัดเก็บ หรืองานต่าง ๆ ที่มีบริการไว้มากมาย ท่านสาม

0

คำสั่ง ls

ทุกท่านที่มี account ใน linux จะมี home directory ของตนเอง เพื่อใช้เก็บแฟ้มต่าง ๆ ภายใต้ระบบ linux เมื่อต้องการทราบว่ามีแฟ้มอะไร

1

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

คุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญและใช้แท็บเพื่อสร้างเส้นประ หรือเส้นโยงแบบจุดระหว่า

0

บริการของเจ้า Google

Google AdSense	        https://www.google.com/adsense/
Google AdWords https://adwords.google.com/select/
Google Analytics http://google.com/analytics/
Google Answers http://answers.google.com/
Google Base http://base.google.com/
Google Blog Search http://blogsearch.

1

การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขในหน้าแรก Word 2010

จากที่ ดิฉัน ไม่ค่อย ถนัด word 2010 จึงได้หาความรู้ใหม่จาก Miccrosoft

การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขในหน้าแรก Word 2010
ท่

3

รวมคำสั่ง DOS เวลาซ่อมคอม

ความจำเป็นในการใช้ (Dos) ยังคงมีอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันบทบาทของมันจะเริ่มลดลงไปมากหลังจาก Windows เริ่มมีความสมบู

Pages ... 1 2 3 4 5