1

Foursquare เตรียมขึ้นแท่นแอพพลิเคชั่นหลักบนแท็บเล็ต Windows 8

อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแรกที่เกิดมาเพื่อเป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานของแท็บเล็ต Windows 8 ใน

1

จับตาเทรนด์เทคโนโลยีสุดฮอต 2013 (E-Commerce)

จับตาเทรนด์เทคโนโลยีสุดฮอต 2013 (E-Commerce)

ผู้เขียน : falcon_mach_v 

        ปี 2012 ที่เพิ่งจะผ่านไปนั

0

ข้อควรคำนึงในการผลิตสื่อ

0

ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

รูปแบบของแฟ้มภาพเคลื่อนไหว

GIF เป็นรูปแบบหนึ่งของภาพเคลื่อนไหวที่นิยมใช้งาน

0

วิธีการเพิ่มกำลังส่งและลดกำลังส่ง

วิธีการเพิ่มกำลังส่งและลดกำลังส่ง

ลำดับที่ 1 กดที่ Locool ดังรูป

ลำดับที่ 2  กดที่ Menu ดังรูป

ลำดับที่ 3 ไป

0

ขั้นตอนการผลิตสื่อ – ขั้นตอนการเตรียม

ขั้นตอนการเตรียมผลิตสื่อ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมา

0

งานห้องบันทึกเสียง

งานช่างเทคนิคสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ

งานห้องบันทึกเสียง
มีหน้า

0

วิธีแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานฝนฟ้าคะนอง

งานช่างเทคนิคสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่รับผิดชอบ

วิธีแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นข

0

วิธีการเปิดเครื่องส่งควรปฏิบัติลำดับดังต่อไปนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

เครื่องส่ง

วิธีการเปิดเครื่องส่งควรปฏิบัติลำดับดังต่อไปนี้

1 เปิดเครื่

0

หลักการทำงานของเครื่องส่งวิทยุ

หลักการทำงานของเครื่องส่งวิทยุ

เครื่องส่งวิทยุจะเป็นตัวรับสัญญาญาณเสียงจากห้องออกอากา

0

วิธีการควบคุมการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต

งานช่างเทคนิคสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                      หน้า 1

หน้

0

เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง

เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (FREEZE หรือ STOP ACTION)

ในการถ่ายภาพประเภทนี้ สิ่งสำคัญก็คือจะต้องเลือกใช้ค

0

การเตรียมการถ่ายภาพเทศกาล-ประเพณี

การเตรียมการถ่ายภาพเทศกาล-ประเพณี

          การถ่ายภาพเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้น สิ่งสำคัญที่

0

การถ่ายภาพสวยด้วยเงาสะท้อน

การถ่ายภาพสวยด้วยเงาสะท้อน

          รูปแบบการสร้างสรรค์ในโลกของการถ่ายภาพมีให้เราเลือ

0

ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์

boxclub_01

ขั้นวางแผนก่อนการผลิต
           1. ขั้นวางแผนก่อนการผลิต (Pre production Planning) ในขั้นนี้อาจจะใช้เวลาเป็นวัน

0

แนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

ที่มาบทความ  http://tvthainetwork.com/2010/board/index.php?topic=1449.0

เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์
“การ ทำรายกา

2

กว่าจะเป็น “คนสร้างภาพ”

หลายคนใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในการนั่งโซเชียล ปาร์ตี้ สังสรรค์ เฮฮาปาจิงโก๊ะ เพื่อเสพย์ความสุขให้กับตัวเอง
			
0

3p กับ p ตัวที่ 3

มาแล้วครับ 3p กับ p ตัวที่ 3

P3 = การตัดต่อรายการ ( Post- production )

การ ตัดต่อเป็นงานขั้นสุดท้ายที่สำคัญมาก แ

Pages ... 1 2 3 4 5 6