0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเ

0

ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (หรือ USCO) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ตามที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเ

0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ป

0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจ

0

มารยาทในการแนะนำบุคคล

การแนะนำบุคคลเป็นมารบาทในสังคมที่สำคัญ เราควรรู้จักมารยาทในการแนะนำ เพราะบางคนที่ได้รับการแนะนำอาจจะไ

1

วิธีต่างๆสำหรับจบการสนทนาภาษาอังกฤษ

บางครั้งการจบบทสนทนาก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจ ส่วนใหญ่ก็เพราะกลัวว่าจะเป็นการไม่สุภาพ ต่อไปนี้คือตัวอ

0

5 วิธีในการพูดขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ

จะพูดยังไงดีถ้าคำว่า′thank you’ออกจะธรรมดาเกินไปสำหรับสถานการณ์นั้น? มาดูวิธีดีๆเพื่อแสดงความขอบคุณกันดีกว่า

0

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่ใช้กันผิดบ่อยๆ

ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจอย่างปัจจุบันนี้ คุณต้องหาข้อเป็นต่อให้มากเท่าที่จะหาได้ไว้ดีกว่า การพูดภ

0

ค่านิยมที่คนไทยควรเปลี่ยน

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม เป็นสยามเมืองยิ้มที่มีอารยธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มี

0

สิทธิสตรี – เรื่องจริงของผู้หญิงๆ

สิทธิสตรีในแต่ละประเทศแตกต่างกันตามกฎหมาย ความเชื่อและวัฒนธรรม เราไม่อาจปฎิเสธได้ว่าถึง

0

Chat อย่างไรไม่ให้เมื่อยมือ

ทุกวันนี้โลกหมุนด้วยเทคโนโลยี และเราก็หมุนรอบเทคโนโลยีอีกต่อหนึ่ง และเราต่างก็ทราบดีว่า

0

ศาสตร์และศิลป์แ่ห่งโยคะ

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโยคะหรือการเล่นโยคะมาบ่อยๆ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักและสัม

0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานด้านเทคนิค ภายใต้โครงการไอเอสเต้ (IAESTE)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสมาชิกเครือข่ายภายใต้องค์กร

0

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบัน

0

Dress Code โค้ดไม่ลับของการแต่งกาย!!

 ไม่แน่ใจว่าหนุ่มเนิร์ด-สาวหนอนคนอื่นๆ มีปัญหาชวนปวดขะหมองเห

0

มารยาทในการใช้ตะเกียบสำหรับการทานอาหารแบบญี่ปุ่น

มารยาทในการหักตะเกียบ พักตะเกียบ และรวบตะเกียบ 

0

มารยาทในการกำหนดที่นั่งของชาวญี่ปุ่น

การรับประทานอาหารที่เป็นพิธีรีตอง โดยเฉพาะกรณีที่มีครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ร่วมว

0

ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบสำหรับการทานอาหารแบบญี่ปุ่น

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียว ที่ใช้เฉพาะตะเกียบในการรับประทานอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการคีบ ต

Pages ... 1 2 3