1

มารยาทในบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่น

มารยาทในการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง จากการผสมผสานรวมสิ่งต่างๆ

0

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น…อาจต้องเว้นช่องว่างให้กับความต่าง

การอยู่ร่วมกับผู้

0

เพลงคนตาย “Gloomy Sunday”

“Gloomy Sunday” (Szomorú Vasárnap) ถูกแต่งขึ้นในปีค.ศ. 1933 โดยสองเกลอชาวฮังการีนาม Rezső Seress เป็นผู้ให้กำเนิดท่องทำนองอันแสนเศร้า และ L

0

เรื่องน่ารู้จากประสบการณ์ต่างประเทศ

เรื่องน่ารู้จากประสบการณ์ต่างประเทศ ประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนคิดว่าพอจะมีประโยชน์บ้าง จึงขอนำมาแชร์

    <

2

อังกฤษ…แบบไหนกันแน่ (ตอนที่ 2)

วันนี้มาแชร์กันต่อเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบผู้ดีอังกฤษ
“British English” และแบบ “American English” มาบอกเล่าเก

0

อังกฤษ…แบบไหนกันแน่ (ตอนที่ 1)

หลายคงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษที่เราๆร่ำเรียนกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดนั้น
ทำไมเราจึงยังไม่เคยรู้สึก

1

คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่าง British English กับ American English

เนื่องด้วยหน้าที่การ

0

การร่วมโต๊ะอาหารตะวันตกแบบเป็นทางการ


ในการทำงาน เราจำเป

0

สรุป : กิจกรรม SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สไลด์ ถอดบทเรียนโดยสรุป : กิจกรรม  SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และ

0

เกร็ดน่ารู้ เรื่อง ตรวจลงตรา (Visa): รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย

สวัสดีค่ะ

วันนี้ขอเผยแพร่เกร็ดน่ารู้ เรื่อง ตรวจลงตรา (Visa): รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงต

0

ทุนการศึกษาดีๆ USCO (UMAP Student Connection Online Project 1/2556)

 

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

5

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

          คนเราทุกคนถ้าไม่เป็นใบ้ ก็ย่อมจะพูดได้  แต่การพูดได้กับการพูดเป็น หรือการพูดได้กับการพูดดีเป็นสิ

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

Pages ... 1 2 3