0

ปรับแต่งตัวคูณซีพียูเพื่อเพิ่มความเร็ว

1. อย่างแรกเลยก็คือการเข้าไปสู่เมนูที่อยู่ในไบออส (Bios) ที่จะเข้าไปปรับตัวคูณ ซึ่งเมื่อคุณเปิดเครื่องมาก็ให

0

สรุปอาการเสียและการแก้ไขปัญหายอดฮิตของคอมพิวเตอร์

อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ดังนี้
อาการ บูตเครื่อง

0

ไขปัญหาหนังไม่มีภาพ เพลงไม่มีเสียง

1. คลิกขวาที่ไอคอน My computer แล้วเลือกคำสั้ง properties
2. คลิกไปที่แท็ป Device Manager
3. คลิกปุ่ม Refresh เพื่อให้วินโดวส์ทำการค้นหาอุ

0

บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ  เปิดให้บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ  ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบ

3

ว่าด้วยเรื่อง การเลือกอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi

                        ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้นำอุปกรณ์เชื่อ

Pages ... 1 2 3