0

การทำงานอย่างมีความสุข

    ในการทำงานให้มีความสุข ตามแนวความคิดของดิฉัน คือ  1) คนทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจของตน  2) ไ

0

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Ricoh กรณีเข้า Authentication ไม่ได้

เมื่อประมาณต้นปี 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายลด และควบคุมการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร และเพื่อเป็นการใช

0

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน (ถอดบทเรียน”ตกงานแย่ที่มหา′ลัย หรือห่วยที่ตัวบัณฑิต”)

จากการเข้าร่วมโครงการจัดการความรู

0

สร้างโอกาสให้ตัวเอง Self Learning

 

          “การพัฒนาตนเองหรือ Self Development” หมายถึงการพัฒนาตนเอง ล

0

วงจรคุณภาพ (PDCA) กับ การทำงาน

วงจรคุณภาพ (PDCA) กับ การทำงาน

  2

จรรยาบรรณบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากร

นานมาแล้วที่ไม่ได้กล่าวถึง “จรรยาบรรณบุคลากร” ตั้งแต่คราวที่มีหนังสือแจ้งเวียน

1

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

แม้ว่าคำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” จะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ

1

การใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการ

ด้วยที่ประชุมการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 1 กรกฎาคม

1

ปลอมลายมือ

ปลอมลายมือ

                การปลอมลายมือของคนอื่นลงใ

1

ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

          ” มาตรา  40  ข้าราชการพล

0

รู้หรือไม่ ภัยที่มาโดยที่เราไม่รู้ตัว

โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคกระเพาะ แต่สาม

1

มากินไข่ไก่ เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความอ้วนและคอเรสเตอรอลสูงได้

อาหารประเภทไข่ อาจจะถูกห้ามจากผู้ที่เป็นโรคคอเรสเตอรอลสูง หรือ กลุ่มเสี่ยง และผู้สูงอายุที่มีโรคความ

0

คนแผนกับชีวิตประจำวัน

 

                คนแผนส่วนใหญ่จะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในฐานะที่เป็นคนแผน

0

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงละเอียด

หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว  ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ผลงานที่ทำตอบสนองความต้องการของผู้

1

หลักการตรวจทานเอกสาร

หน่วยงาน กองแผนงาน เป็นหน่วยงานที่ผลิตเอกสารข้อมูลในการเผยแพร่เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องการการตรวจทานเอกส

0

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 4) วิธีคิดแบบแก้ปัญหา หรือวิธีคิดแบบอริยสัจสี่

<<< ตอนที่ 3  การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 3) วิธีคิดแบบรู้

0

เทคนิคง่ายๆ จากการ Crop ภาพ โดยไม่ใช้คำสั่ง Crop

ปกติการ Crop ภาพเราก็ใช้เครื่องมือ Crop แต่วิธีการนี้จะไม่ใช้เครื่องมือตัวนี้.....แล้วจะ crop ยังไงกันเนี่ย?
แถมกา

0

เมื่อถึงวันที่……ฟ้าไม่เป็นใจ ใช่มั้ย

1. เลือกภาพที่ต้องการ

2. เลือกเครื่องมือ Selective color อยู่ในเมนู Image>Adjustments>Selective color

3. จะมีเมนูปรากฎขึ้นมาตามรูป ในช่อง Co

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8