1

การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน Microsoft office excel 2007

การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน Microsoft office excel 2007 สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

        วิธีที่ 1 การจัดรูปแบบจ

0

“วิธีการทำลายหนังสือ”

“วิธีการทำลายหนังสือ”

1.หนังสือทั่วไป

       1.1 โดยวิธีการเผา

       1.2โดยวิธีการอื

0

“การทำลายหนังสือ”

การทำลายหนังสือภายใน๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สำรวจหนังส

0

วันนี้เรามาทบทวน “หลักการเขียนหนังสือราชการ”

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

1.  เขียนให้ถูกต้อง

2.  เขียนให้ชัดเจน

3.  เขียนให้รัดกุม

4.

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

1

การบริหารงาน

       ได้อ่าน หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เรื่องจากปก คุยสบาย ๆ กับเลขาธิการ ก.พ. ท่านได

11

“ความซื่อสัตย์”

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

1

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowlege Management Awards 2012″

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowledge Management Awards 2012″

0

การบริหารจัดการ “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” ที่ดีมีประสิทธิภาพทำอย่างไร

 

การบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกั

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

4

ขอเชิญชวนฅนเขียนบล็อกทุกท่านร่วมประกวด MSU_Blog ประจำปี 55

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

6

การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่กองทะเบียนฯ จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบงานทะเบีย

4

เคล็ดการดึงความสนใจผู้เข้าอบรมให้อยู่ครบตามกำหนดการ

อย่าให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร(ที่ไม่ดี)อีกต่อไป……………

http://www

1

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

สมรรถนะในการเขียนโครงการ

การบริหารการจัดการในองค์กรเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในภาวะของยุคของการแ

0

สรุปบทเรียน (กลุ่ม -1) จากโครงการ “มมส จัดโครงการจัดการความรู้ การใช้ Social Network เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร “

Title_SocialNetwork-PR-Org

ตามที่ได้บอกข่าวผ่านบันทึกก่อนหน้านี้ เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Social Network & Social Media สำหรับป