0

KM การผลิตสื่อเพื่อการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งใหม่) งานโร

0

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Social Network & Social Media สำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร

Social Network & Social Media

เรียนเชิญพี่น้องชาว มมส เข้าร่วมโครงการฯ

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้จ

0

นักประชาสัมพันธ์กับหน้าที่เพื่อการรับรองแขกคนสำคัญ

ปกติแขกคนสำคัญมักจะได้รับบริการที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป บุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้นำประเทศ หรือวิทยากร ดัง

4

“โครงการทบทวน ISO วันแรก 22 มี.ค.55″

 

วันนี้น

0

มักสาวปากแป : ไข่ จินดา แก่นสมบัติ

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 1

0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

1

ด้วยความห่วงใย

ผู้ที่ทำอาชีพราชการจะแตกต่างจากเอกชนก็ตรงที่มีกฎระเบียบมากมายให้ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ

0

การปรับปรุงงานโดยใช้หลักการไคเซ็น (Kaizen)

Kaizen หลายคนคงเคยได้ยิน แต่ถ้าถามว่ามันคืออะไร น้อยคนนักที่จะตอบได้อย่างลึกซึ้ง งั้นลองหาคำตอบกันดูว่าจริ

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

8

ข้อคิดจากการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป”

                                                                                     

0

ความรู้จากการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องการมองภาพองค์รวม( Conceptual Thinking-CT)

การอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อาคา

0

CFO (Chief Financial Officer) กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 15 (Chief Financial Officer Certification Program)  ของสภาวิชีพบัญชี ในพระบร

0

ดัชนีความรู้ กองประชาสัมพันธ์ฯ พุ่งสูงขึ้น +

Blog-km-prf-Graph

        วันนี้… นับเป็น(อีก) นิมิตรหมายอันดียิ่ง สำหรับบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจก

1

ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ

Key-team-Jigsaw
ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ
การจัดการความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท

0

ประโยชน์ของการนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร

การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ ดังนี้

บุคลากร

  1. ช่วยให้บุค
0

Best Practice เป็นคำตอบของการทำ KM จริงหรือ ?

changkeethamchang

Best Practice เป็นคำตอบของการทำ KM จริงหรือ ?

แวดวงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงคนทำ KM คงเคยได้ยินได้ฟังจนคุ้นชินกับ

0

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (3) : ถอดบทเรียน

share-idea

< ตอนที่ 2
..หลังจากตอนที่ 2 (ภาคทฤษฎี-เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) จบลงไปแล้ว ..ก

0

Digital TV

SocialTV

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงการ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8