0

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) ประเภท

man-medias

<< ตอนที่ 1 ความหมาย

ประเภทของสื่อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพ

3

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (2) : ถ่ายทอดแนวคิด/หลักการ KM สู่การปฏิบัติ

km-prf-10-02-2001

ความเติม.. ตอนที่ 1

… หลังจากได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นก

0

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1) ความหมาย

pr

สื่อ มาจากคำว่า medium หรือ media ซึ่งเป็นภา

1

เหตุผล 8 ประการ ที่องค์กรท่านต้องจัดการความรู้

315533_2140569362919_1506720549_31825127_1275106585_n

องค์กรที่ของท่านประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

  1. เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุห
0

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Mini_UKM ครั้งที่ 8

3

PRF-KM (1) : “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการทำงานและระบบบริหารจัดการ ISO 9001 : 2008 และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ”

iso9001-1

เมื่อวันศุกร์ที่  10 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เพื่อพ

3

4 สิ่งในโลก ที่เงินซื้อไม่ได้ ?

401098_276670499070695_100001832409823_653109_1853189830_n
4 สิ่งในโลก ที่เงินซื้อไม่ได้ ?

ความรักหรือ ? – ขอให้ไปถามสามีภรรยาที่หย่ากันเพราะปัญหาการเงิน
เวลาหรือ ? –

0

จะขับเคลื่อนกระบวนการ KM ด้วย CoP อย่างไร ?

share-cop

จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ CoP เท่าที่มีอยู่แล้วเกิดพลังขับเคลื่อนกระบวนการ KM ให้กับมหาวิทยาลัย

1

หาเรื่อง…เขียน Blog ?

Blog

ระยะเริ่มต้น… ของการเขียน Blog นั้น ผู้ใช้อาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไร และเขียนอย่างไร เพื่อให้เกิดการแ

0

Blog เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิใช่เป้าหมาย KM

BLOG-Share

าจมีคำถามในใจหลายๆ คน ว่า “เมื่อเขียน Blog แล้วใช่เป้าหมายการจัดการความรู้หรือไม่? “  เป็นความเข

0

Blog คืออะไร ?

Blog2

 

Blog คืออะไร ?
เปิดพจนานุเว็บ สรุปได้ว่า Blog ย่อมาจาก weblog ขยายต่ออีกนิด web ก็คือ ระบบค้นหาข้อมูล

1

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ณ ที่แห่งนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0

การจัดการความรู้ใน Blog MSU Show & Share Your Knowledge

วันนี้ ผมขอพูดถึง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 คือ ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 ระดับความสำเร

2

อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของตัวเรากับ มมส

หากย้อนกลับไปอดีตเมื่อครั้งที่ก้าวเข้ามาทำงานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งแรก ดิฉันได้เริ่มต้นจากการเ

1

สื่อด้วยภาพ : นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์กับการประกันคุณภาพการศึกษา  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2554  เวลา  13.00-16.30  น.  ณ 

3

การถอดบทเรียนคืออะไร? ทำไมต้องถอดบทเรียน?

ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานคลุกคลีกับงานจัดการความรู้ (KM) อยู่บ้าง  และรู้ความหมายของการจัดการความรู้ (KM)  ว่าคือเค

2

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกา

1

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8