0

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลเพิ่มบารมีให้กับตนเองในงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุอัศ

1

ห้องสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Corner) สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่ 1

สวัสดีค่ะ มารู้จัก “ห้องสารสนเทศอาเซียน” ของสำนักวิทยบริการ มมส กันนะคะ สำหรับวันนี้ เสนอเป็นตอนที่ 1 ค่ะ

1

การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการที่ต่อเนื่องเกิดประโยชน์ ตอนที่ 1

สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส เป็นโครงการต่อเนื่อง เดิมชื่อโครงการพัฒนาคนเ

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

6

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

1.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา

2.  ให้เกียรติและให้การยอมรับ

3.  ให้ความจริงใจ

4.  ให้คว

11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

2

การพัฒนาบริการแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิทยบริการ

สวัสดีค่ะ วันนี้อยากนำเสนอ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบริการแบบเบ็ดเสร็จ ศูนยน์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำน

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

0

บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ  เปิดให้บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ  ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบ