54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

6

การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่กองทะเบียนฯ จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบงานทะเบีย

3

การบริหารความเสี่ยง คืออะไร และเป็นหน้าที่ของใคร

ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร

  • ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
  • การกร
1

ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ

Key-team-Jigsaw
ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ
การจัดการความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท

1

ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Practical Risk Management)

ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขณะของการดำเนินชีวิต  อาจเกิดขึ้นได้จากความประมาททั้งจากตนเอง  และความ

2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อีกหนึ่งเวอร์ชั่นในมิติของงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ต้องมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล เลยต้องมาแลกเปลี่ยนครับ ฉบับนี้

Pages ... 1 2