1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

0

การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง

                 ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยราชการ หนังสือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการจ

1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชี

6

ไคเซ็น(Kaizen) งานไปรษณียภัณฑ์การจัดเก็บเอกสารผ่านระบบ EDS MSU Ver.2.2

                         ตามที

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

0

ประโยชน์และข้อดี ของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในการปฎิบัติงาน

1. ทำให้เกิดการวางแผนในการปฎิบัติงาน หรือเรียกว่า แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธ

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

1

กฎ 80/20

กฎ 80/20 ถูกค้นพบโดย วิลเฟรโด้ ปาเรโต้ (Vilfredo Pareto) ซึ่งได้เขียนอธิบายหลักการนี้ไว้ว่าคนในสังคมจะแบ่งตามธรรมชาติอ

2

เพิ่มพลังให้สมอง

จากผลการทดลองพบว่า 90% ของก

4

กินกบตัวนั้นซะ — ทำสิ่งที่สำคัญก่อน วันนี้เลย Eat That Frog

เนื่องจากทราบว่าบุคลากร

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

1

“เศรฐกิจโลกาภิวัตน์ : การสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้กับประเทศ

วันที่  27  เมษายน  2555  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เศรฐกิจโลกาภิวัตน์ : การสร้างภ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

Pages ... 1 2