0

แนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2553

ตามที่ มหาวิทยาลัยและคณะวิชารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 และได้รับผลประเมินเ

0

AAR mini_UKM#7 by jack_qamsu (6/09/11)

เจ้าภาพ  mini_UKM#8  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นัด  BAR  before  action  review  เพื่อเตรียมการในการจัดครั้งที่  8  ในวันศุกร์ที่  8  กั

0

คำบรรยาย หัวข้อ บทบาทของนิสิตวัฒนธรรมศาสตร์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 4 กันยายน 2554 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท & สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกัมปนาท

เรียน  คณบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ

1

ผมทำอะไรบ้างปีงบประมาณ 53 ที่ผ่านมา

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

ประจำปีงบประมาณ  2553  (1 

5

บันทึกงานประจำวัน

เชื่อมั้ยว่าทุกวันๆของการทำงานผมจะบันทึกสิ่งที่ทำไม่ว่างานใหญ่  งานกลาง  งานเล็กๆก็บันทึก  เช่น  ส่งfax  ตอ

5

จัดการความรู้ตัวเอง

สำหรับคนทำงานแล้วนั้นผมคิดว่าเมื่อผ่านไป  1  ปี  ควรถอดบทเรียนเจ้าของ  หรือ  ตัวเอง  เช่น  มีคนถามอะไร  หรือ