0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให

0

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowledge Management Awards 2011″

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบริหารจัดการความรู้ภายในคณะ และหน่วยงาน รวมถึงองค์การนิสิต สโมสรนิ

0

เกียร์ฝืด

ของอะไรที่ใช้มานานมันก็พังก็ฝืด ของอะไรที่ทำมานานมันก็เบื่อ คิดอะไรใหม่ๆไม่ออก วิธีที่ดีสุดคือหาอะไรให

Pages ... 1 2