2

สูตรน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ

น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
ผลไม้ 3 กิโลกรัม
น้ำบริสุทธิ์ไม่มีคลอรีน 5 ลิตร
สูตร 1: 3: 5 (น้ำตาลทรายแดง : ผลไม้ : น้ำบริ

1

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 31 มกราคม  2555 เป็นวันที่รับสมัครระบบพิเศษ วันสุดท้าย

0

รายงานสรุปโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชา ครั้งที่ 2/2555

“กลุยุทธ์การขับเคลื่อนการพั​ฒนาสู่สถาบันเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งหลายมี

1

ข้อแตกต่างของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง กับระบบพิเศษ

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  กับระบบพิเศษ   มีข้อแตกต่างกันที่ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมกา

1

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของขวัญกับ มมส

อดีต : สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4ปี),นักจัดรายการและเจ้าที่บริหารการตลาด

ปัจจุบัน : กองบร

2

อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของตัวเรากับ มมส

หากย้อนกลับไปอดีตเมื่อครั้งที่ก้าวเข้ามาทำงานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งแรก ดิฉันได้เริ่มต้นจากการเ

0

กิจกรรม : ถอดบทเรียนรายวิชาวรรณคดีการละคร

คลิ๊กไปลิงค์นี้เลยครับ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

http://ww

0

บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ

วันนี้ผมมี เรื่องราวไอทีดี ๆ มาฝากโดยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกเว็บไซต์ แบบง่าย ๆ เอาไว้เป็นแนวทา

2

6 สัญญาณอันตราย ฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย

6 สัญญาณอันตราย ฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย ว่ากันว่าผู้ใช้บางท่านรู้สึกแย่มากๆ ที่อยู่ดีๆ ฮาร์ดดิสก์สุดที่รักก็จา

0

ปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2554 สนามสอบสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่