0

ได้อะไรจากการไป KM

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00-16.30 น.ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบั

0

แนะนำเอกสารแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า เพื่

0

บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ  เปิดให้บริการตรวจสอบค่า Impact factor วารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ  ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบ

0

การจัดทำงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการ สำคัญอย่างไร

         หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เหตุใดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ถึงต้องลงรายละเอียดหรื

0

Best Practice เป็นคำตอบของการทำ KM จริงหรือ ?

changkeethamchang

Best Practice เป็นคำตอบของการทำ KM จริงหรือ ?

แวดวงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงคนทำ KM คงเคยได้ยินได้ฟังจนคุ้นชินกับ

0

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (3) : ถอดบทเรียน

share-idea

< ตอนที่ 2
..หลังจากตอนที่ 2 (ภาคทฤษฎี-เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) จบลงไปแล้ว ..ก

0

Digital TV

SocialTV

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงการ

0

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) ประเภท

man-medias

<< ตอนที่ 1 ความหมาย

ประเภทของสื่อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพ

3

การวางแผนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร….แล้วทำไม..มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

                 การวางแผน เ

9

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์….ในหน่วยงาน

“เ

5

ก้าวไปอีกขั้นกับการพัฒนาระบบ MSU-EDS ผ่าน SMS

eds

 

หลังจากที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS) มาตั้งแต่เดื

3

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (2) : ถ่ายทอดแนวคิด/หลักการ KM สู่การปฏิบัติ

km-prf-10-02-2001

ความเติม.. ตอนที่ 1

… หลังจากได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นก

0

คลื่นลูกที่สามของสื่อ “YouTube”

youtube

ซีอีโอของ YouTube (Salar Kamangar) ให้สัมภาษณ์กับ AllThingsD‘s ถึงทิศทางของ YouTube โดยเขากล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่คลื่นล

2

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

ด้วยกระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ของข้าราชก

0

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1) ความหมาย

pr

สื่อ มาจากคำว่า medium หรือ media ซึ่งเป็นภา

1

เหตุผล 8 ประการ ที่องค์กรท่านต้องจัดการความรู้

315533_2140569362919_1506720549_31825127_1275106585_n

องค์กรที่ของท่านประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

  1. เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุห
1

นิยามศัพท์ การตอบข้อหารือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและอ้างอิง

เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555  มีโอกาสได้ข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพการศึ

2

ลมหายใจคือของขวัญ

401186_287740211292123_100001684407877_781440_1555984633_n

- ลมหายใจคือของขวัญ -
เมื่อตื่นขึ้นมาพบวันใหม่ เราควรตระหนักว่าเราโชคดีที่มีวันนี้
เพราะมีเพื่อนมนุษย์อี

Pages ... 1 2 3