1

การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน…..

          รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนหลั

3

เกษียณอายุ…คุณจะได้รับอะไรบ้าง ???

สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ จะได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ซึ่งจะแยกอธิบ

0

การตรวจสอบภายใน คือ อะไร ???

การตรวจสอบภายใน คือ อะไร ???

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอ

1

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

คุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญและใช้แท็บเพื่อสร้างเส้นประ หรือเส้นโยงแบบจุดระหว่า

0

Google Map ช่วยแก้ปัญหารถติด

หลังจากที่ Google Maps มีการพัฒนาไปหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะ Google StreetView ที่ช่วยให้สามารถสำรวจตามท้องถนนของกรุงเทพมหา

0

ราคาของ face book

ต่อจากเรื่อง สื่อ face book ที่ได้เขียนเรื่องที่ผ่านมา

ด้วยจำนวนสมาชิกหลายล้านคน ทำให้บริษัทหลายแห่งสนใจในตั

0

สื่อ face book

facebook เป็น social network ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก คุณรู้ประวัติขิงโปรแกรมยอดฮิตนี้หรือไม่

เมื่อวันที่ 4 ก

0

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน !!

1. คำถามทั่วไปที่ผู้สัมภาษณ์นิยมใช้

- ทำไมคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกพอใจ เมื่อได้ทำงานในตำแหน่งนี้

ควรตอบว่าเ

0

วิธีการหางานให้ได้งานทำ

จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทำให้หลายคนหมดความหวังที่จะได้งานทำ แต่ก็อดที่จะคาดหวังไม่ได้ว่าเศรษฐกิจ

0

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตั

0

เทคนิคการประสานงานที่ดี

การจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่

0

ถอดบทเรียนจาก โครงการจัดการความรู้เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554

ถอดบทเรียนครั้งที่ 6 ลง blog

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2555  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้จัดโครงการจัดการ

1

การเขียน : แง่คิดจากอธิการบดี

ผมถอดประเด็นคำกล่าวเปิดเกี่ยวกับแง่คิดเกี่ย

0

ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

 การจัดสรรงบประมา

3

เคล็ดไม่ลับ กับการเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี

การเลี้ยงลูกของพ่อแม่โดยทั่วไป มักจะมีเป้าหมายเดียวกันคือจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข

3

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010

เป็นอีกวันที่ได้เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ประทับใจในเรื่องขอ

2

วันที่ 28 มี.ค. 55 เลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง

 

1

เป้าหมายของชีวิต

โดยธรรมชาติแล้ว
ชีวิตย่อมมีเป้าหมายของชีวิตอยู่เอง
ครั้นเมื่อมนุษย์ช่างคิด ช่างฝัน
เขาจึงได้รังสรรค์เ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11