3

การบริหารน้ำใจในที่ทำงาน

งานที่ทำนั้นจะดีหรือไม่ดี”อยู่ที่ใจ”  ถ้าใจคนทำงานแล้วมีความสุข ความสุขนั้นจะเปลี่ยนแปลง ผ่องถ่ายออกมาใ

6

ธรรมชาติและการปรับตัวของมนุษย์

การปรับตัว คือ การที่บุคคลคลสามารถปรับสภาพตัวเองไม่ว่าทางด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม ความต้องการ หรือทางด

1

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม

            การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1

0

เราได้ประโยชน์อะไร ?? จากการทำ PART..

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเน

1

การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีเรื่องอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นทีมซึ่งเคยมองว่าการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แค

0

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร

ารสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขอ

1

วิธีการติดตั้ง IIS บน Windows 7 ,Windows Vista

เมื่อพูดถึง IIS หลายคนอาจจะรู้ เพราะเป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองเป็น Server เพื่อทำการ Run website บน localhost เพื่อ

1

มาทำความรู้จักกับค่านิยม มมส กันหน่อย

หลายท่านอาจจะทราบแ

0

แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย

ขั้นแรกของการวิ

2

ซองเอกสาร………สำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันนั้นเราไม่อาจ

0

คุณ? หรือ ใคร? ก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ ถ้าเรียน..ที่จะรู้เทคนิคการให้คำปรึกษา ..

       จากการที่ได้รับการอบรมจากโครงการอบรมออนไลน์ (HRD : e – Learning) ของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร การ

0

จรรยาบรรณในการทำงาน

จรรยาบรรณในการทำงาน
จรรยาบรรณ คำนี้เราทราบกันดีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมในชีวิตประจำวันของค

0

ดัชนีความรู้ กองประชาสัมพันธ์ฯ พุ่งสูงขึ้น +

Blog-km-prf-Graph

        วันนี้… นับเป็น(อีก) นิมิตรหมายอันดียิ่ง สำหรับบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจก

0

การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)

การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)
ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  ท

0

คุณสมบัติบุคคลดีเด่นของ ปขมท

ตามที่ ปขมท ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรม  มีผู้ส่งผลงานเข้าปร

0

เคล็ดลับวิธีทำงานให้สนุก 4 วิธี

คนเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนอยากจะทำจริงๆ แต่กลับต้องทำงานที่ใจไม่รัก ไม่ชอบ

0

จรรยาบรรณของนักวิจัย

จรรยาบรรณของนักวิจัย

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

0

วิธีเลือก  KRIs เพื่อใช้งานเฝ้าระวังความเสี่ยงในองค์กร

อาจารย์ จิรพร   สุเมธีประสิทธิ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15