0

ขั้นตอนการลงปฏิบัติการวินโดว์ XP Professional

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยปกติ จะสามารถทำได้ 2 แบบคือ

0

หลักธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม

การอยู่ร่วมกันในสังคมมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกันด้วยวาจา ใจ และการเบียดเบียนกั

2

เกร็ดความรู้เรื่องอาเซี่ยน 1

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประ

1

สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงานที่เร่งรีบ

การดำเนินงานอะไรก็ตามจะต้องมีแผนเสมอ แต่บางทีได้วางแผน และจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว  แต่ก็อาจเกิ

0

การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผล

0

ระมัดระวังซอฟต์แวร์วินโดวส์ 7 ปลอมระบาด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเตือนลูกค้าและคู่ค้าในประเทศไทยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อซื้อ

0

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                            การบริหารพัสดุ หมายถึง การบริหารกิจการที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลผลิต เช่น

0

เน็ตบุ๊ก Windows 7

HP Mini 311 เน็ตบุ๊กที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานที่เหนือกว่าเรื่องของการประหยัด พลังงาน (ใช้งานต่อเนื่องได้ 6

0

แนวปฏิบัติของนิสิตช่วยงานประจำสนามสอบ

แนวปฏิบัติของนิสิตช่วยงานประจำสนามสอบ
GAT/PAT

0

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ GAT และ PAT ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ
GAT และ PAT  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อ
1.
กรรมการคุมสอบ/กรรม

0

“จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ”

“จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ”
(สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)

พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเ

0

ไวรัสคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจ

0

รับมือกับ 10 นิสัยยอดแย่ของเพื่อนร่วมงาน

 เพื่อนร่วมงานดีๆ ก็มี ยอดแย่ก็มีไม่น้อย เช่น ชอบนินทา ปั่นหัวให้คนโกรธกัน เลี่ยงงาน ฯลฯ อย่างนี้ต้องมีวิ

0

7 โรคพบบ่อยในหน้าร้อน พึงระวัง!

ร้อนนี้ ไม่ว่าจะต้องอยู่เผชิญแดดจ้ากลางแจ้ง
หรือเลือกหลบร้อนไปอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำๆ ก็มีสิทธ

0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารย์นิเท

0

เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

การบริการที่ประทับใจ มีเทคนิค ดังนี้

๑.   ต้องงามใบหน้า – ยิ้มแย้มแจ่มใส

๒.  งามกิริยา

๓.  งาม ไอคิว – อีคิว

0

20 วิธีรับมือเพื่อนร่วมงานจอมป่วน

 

1 เปลี่ยนสถานการณ์การตำหนิ มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการงานมากกว่าการตัวบุคคล แทนที่จะพ

0

ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร

 

ธงอาเซียนคือสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัติของอาเซียน และเ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15