5

การอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยามี 4 แบบ

1. การอยู่ร่วมกันแบบผีอยู่ร่วมกับผี

หมายถึงสามีทุศีลอยู่ร่วมกับภรรยาทุศีล   ต่างฝ่ายต่างชั่วพอๆกัน บางคู

1

คู่ครองของคุณเป็นแบบไหน…

1. คู่เวรคู่กรรม

ได้แก่คู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะเบาะแว้ง บางคู่ถึงขั้นตบตีกันแต่ก็ไม่เลิกรา

2

คติธรรม

17

GFMIS คืออะไร

GFMIS คืออะไร

คำว่า GFMIS” ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System ซึ่งรัฐบาลจะใช้ GFMIS เป็

9

กลอนธรรมะ เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุด

เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากที่สุด พระท่านว่า
เกิดมาจะมัวหา กิเลศหนามาใส่ตน
เกิดมาจะหาสุข มันปนทุกข์ ห

1

เมื่อองค์การน่าซ่า ขอใช้อู่ตะเภา

นาซ่าขอใช้อู่ตะเภา สำรวจเมฆ กระทบความมั่นคง เกี่ยวข้องกับความั่นคงหรือไม่ ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ใด

1

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowlege Management Awards 2012″

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowledge Management Awards 2012″

1

สรุปข่าวการประชุมเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง ‘Biodiversity: the challenges in a changing environment of SE Asia’


สรุปข่าวการประชุมเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา

4

ประเพณีงานบุญอีสาน บุญเดือนเจ็ด

บุญซำฮะ
บุญซำฮะ หรือบุญเดือนเจ็ด
ทำเพื

3

Always Late : สายเสมอ

 

 

Always Late : สายเสมอ

 

1

Attitude toward Secretary’s Responsibility in University: MahaSarakham Province Case Study

2

[HTML5 Tutorial] ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ HTML5 !! (ตอนที่ 2)

บทความและภาพประกอบบางส่วนนำมาจาก บลอค 

0

[HTML5 Tutorial] ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ HTML5 !! (ตอนที่ 1)

เนื่องจากกระแส HTML5 ตอนนี้มาแรงมากครับ กระแสแรงพอ ๆ กับ 

7

ทำไมต้องมีกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆขอ

0

รูปแบบการคิด (Cognitive Style) และ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)

ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ที่สำคัญนั้น นอกจากความเชื่อ และทั

3

การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ  ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การทำงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรเป็

1

ข้อห้าม ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ

2

เตือนตนเสมอ…

กายดั่งห้องเช่า ที่ยืมใช้แค่เพียงไม่นาน ครู่หนึ่งนั้น เรือนครองต้องคืนท่องจำให้ดี จิตเพียงหนึ่ง ไม่เคยผ

Pages ... 1 2 3 4 5