4

อยากให้เพิ่มวันลาป่วย กับวันลาพักผ่อน

อยากให้เพิ่มวันลาป่วย กับวันลาพักผ่อน ของลูกจ้างชั่วคราวค่ะ เพราะคนเราต้องมีความจำเป็นในเรื่องของบางเร

2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535

การพัสดุหมายความว่า การจัดทําเอง การซ้ือ การจ้าง
การจางที่ ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน    การแลกเปลี

2

การย้ายภูมิลำเนา

ทำไมนิสิตที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้อง ย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน (ทะเบียนราษฎร์) มาอยู่ที่มหาวิ

3

การบริหารงานของผู้บริหารต้องเป็นอย่างไร

1

ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

6

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน กองอาคารสถานที่ เขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6712 ค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะ

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายใน  กองอาคารสถานที่  เขตพื้นที่ในเมือง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เบอร์โทรศัพท์ภายใน  6712 

6

มนุษย์สัมพันธ์สำคัญไฉน

มนุษย์สัมพันธ์สำคัญไฉน

มนุษย์สัมพันธ์     สร้างได้     ใช่ยากนัก
ถ้ารู้จัก     การให้     มักได้ผล
ให้อภัย   

0

ธรรมะกับการปฏิบัติงาน

ชีวิตของ มนุษย์เราส่วนใหญ่อยู่กับการทำงาน  ถ้าเราคิดว่าจะเอาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมวันละ 1-2 ชั่วโมง  หรือช่

3

10 วิธีทำให้บ้านเราเย็นสบาย

ร้อนหรือ เปิดแอร์สิ”
อาจเป็นประโยคคำพูดที่ใครหลายคนได้ยินจนเคยชิน ลองเปลี่ยนประโยคสนทนาใหม่ๆ
กันดูบ้าง

0

เรื่องของสัตว์ปีกจำพวกนก

คุณคิดอย่างไร?  เรื่องการแก้ไขปํญหาและจัดการทรัพยากรณ์นกบริหอพักนิสิต

1

การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานจราจรและรักษาความปลอดภัยได้รับนโยบายให้ดำเนินการจัดระเบียบการจราจรและการจอดรถจักรยานยนต

4

ขอขอบคุณท่านวิทยากร

ขอขอบคุณท่านวิทยากร อบรม  MSU  Blog  วันนี้เข้าใจมากเลยค่ะ

3

คำว่า “เหวิ้นเว้อ” มีความหมายยังไงในความคิดของคุณ ???

จากสภาพปัจจุบันวันรุ่นใช้ศัพท์แสลง  หรือที่เรียกกันว่า ศัพท์วัยรุ่นเกิดขึ้นมากมาย และก็มีหลายคนได้ตีคว

0

หอกุดรังหอพักสวยระดับนานาชาติ

2

คุณมีแนวคิดแบบไหนกับการที่จะจัดการกับคนชอบฝ่าฝืนวินัยจราจร

ทุกวันมีนิสิตและบุคลากรจำนวนไม่น้อย ชอบทำผิดวินัยจราจร ท่านคิดว่าจะใช้วิธีการแบบไหนจัดการกับบุคคลเหล่

2

การสร้างเอกลักษณ์ที่มีตัวตน

“เด็กหอใน” ในอัตลักษณ์ของนิสิต มมส. นั้นคือ…………………. แต่อัตลักษณ์ “เด็กหอใน”  คือบ้านที่มีความรัก ความอบอุ่นระ

0

มหาลัยสีเขียวเพื่อโลกสีเขียว

1

ติดแอร์ที่ใหนถึงจะดี

โลกร้อนขึ้นทุ

Pages ... 1 2 3 4 5