3

ไคเซ็น (Kaizen) มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ ของ  ไคเซ็น 

  การทำไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่า  การใช้ความคิด  ไม่ใช่ออ  การตร

6

เงิน 10 บาท กับแง่คิดดี ๆ!

 

เงินสิบบาท

4

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ

การพัสดุ

เป็นกระบวนการบริหารจัดการพัสดุ เริ่ม

11

“ความซื่อสัตย์”

9

ลักษณะที่ทำลายบุคลิกภาพ

ลักษณะที่ทำลายบุคลิกภาพ

ความเฉี่อยชา  ขาดเสน่ห์

ขี่โรค ทึมทึบ ท่าทางอ่อนแอ  ชอบโอ้อวด อวดดี ทะนงตัว

ลุก

3

การพัฒนาบุคลิกภาพเลขานุการผู้บริหาร

ลักษณะการสร้างบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการ

ความกระปี้กระเป่า ร่าเริง  มีเสน่ประทับใจ

สุขภาพดี  ไม่ทะลึ้ง

7

ผู้นำที่ดี

พอดีได้ไปอ่านเจอข้อมูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  จึงขออนุญาตนำเอามาเล่า

3

ทำอย่างไรเมื่อต้องมาปฎิบัติงานนักวิชาการพัสดุ

เมื่อต้องมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกั

3

ระบบ GFMIS กับการพัสดุ

ระบบ GFMIS   คืออะไร!!!!!!   คือ การเปลี่ยนแปลงการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิค ย่อมาจาก  Government Fiscal Management Infirmation System

2

การแยกขยะ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่าขยะหลังจากนำมารีไซเคิลได้  จะสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้าง

<

5

ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  ข้อ 41  ระบุว่าใบเสร็จรับเงินอ

1

เรียนรู้จากธรรมชาติ เพื่อการปลูกเลี้ยงต้นไม้แบบมืออาชีพ

1. รู้จักธรรมชาติของต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยง ต้นไม้แต่ละชนิดชอบอยู่ใน
สภาพแวดล้อมต่างๆกัน และไม้ดอกไม้ประดับ

1

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช คือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับ
ปริมาณความต้อ

2

วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ

การลดน้ำหนักแบบธรรมชาติ

1.ไม่กินข้าวมื้อเย็น วิธีนี้เหมาะจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่สูตรต่อๆ ไป โดยใ

0

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์และอุปกรณ์เนื่องจากอุทกภัย หักลดหย่อนภาษีได้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)
เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข
เพื่อการยกเว

0

การเลือกต้นไม้จัดสวน

หากเราเกิดนึกอยากจะจัดสวนสวยๆขึ้นมาซักแห่งในบริเวณบ้าน บางคนอาจเคยได้ยินเพื่อนฝูงแน

0

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเพราะถูกน้ำท่วมสามารถนำมาหักลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๙)
เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้

3

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีสรรพากรทุกประเภทใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก  แทนเลขประจำตัวเดิม 10

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14