0

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน มีหลายชนิด
1. ชนิดอยู่ใต้กระเบื้อง เป็นลักษณะแผ่นบางๆ มีตะกั่ว เรีย

0

ปัญหางานทาสีบ้าน

ปัญหางานสี

สีที่นำมาใช้ทาบ้าน ถ้าเป็นบ้านปูนจะใช้สีน้ำพลาสติกหรือสีอะครีลิก ถ้าเป็นบ้านไม้จะใช้

0

งานโครงสร้างของงานก่อสร้างมีหลายวิธี

งานด้านโครงสร้าง

งานด้านโครงสร้างนี้จะเริ่มตั้งแต่ การทำโครงสร้างของฐานราก อันได้แก่ การลงเสาเข็ม และ ก

0

Electricity Tips

การคิดค่าไฟฟ้าด้วยตนเอง 

ที่มา วารสารภายใน

1

มาตรฐานการควบคุมงานงานก่อสร้าง

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรและบุคคลกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพร้อมที่จะบริการการควบคุ

0

ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา

ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา

 

0

การแตกร้าวในอาคาร

การแตกร้าวในอาคาร

 

การแ

0

ประวัติวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่ว

0

หน้าที่ของเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ

บทบาทของเลขานุการ ผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

0

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์5 จากกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะใดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแล้วแสดงความคิดเห็นต่อหลอดผอมนี้ได้นะคับ

ได้ผลการประหยัดจากการใช้

0

สร้างและตกแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

หน้าบ้านรับโชค

หน้าบ้านเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้าน เพราะเป็นทางผ่านของโชคลาภ บานประตูหน้าบ้านต้อ

0

การทำรายงานการประชุม

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุ

0

ความรู้เกียวกับหนังสือราชการ

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1.หนังสือที่

0

ช่วยกันเสนอแนะมาตราการประหยัดพลังงานที่จะใช้ในมหาวิทยาลัยกันนะคับ

0

สาเหตุที่น้ำซึมขึ้นมาบนพื้นเวลาน้ำท่วม

ถ้าเวลาน้ำท่วมบ้าน เกิดน้ำซึมขึ้นมาบนพื้นห้อง อาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างพื้นแตกร้าวอยู

0

ไอเดียเด็กเด็ดๆ เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟฟ้าซึ่งนำเสนอโดยนักเรียนที่มีประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

สืบเนื่องจากการนำบทความเรื่องการประหยัดพลังงานในบ้าน ที่ผู้เขียนเคยทำเป็นบทความแจกให้เพื่อนครูให้อ่า

0

รอบบ้านมีน้ำท่วมจะทำอย่างไร

ในกรณีที่บริเวณรอบบ้านต่ำกว่าถนนสาธารณะ ซึ่งเพิ่มความสูงมาทีหลัง ทำให้บ้านต่ำ

มาก มีวิธีแก้ปัญหาดังนี

5

การยกบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วมมากๆ จะยกบ้านให้หนีปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องระวัง

อย่างมาก ถ้าเป

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14