2

ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้

1

การเพาะถั่วงอกคอนโดไร้สาร(แบบประหยัด)

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. เมล็ดถั่วเขียว 2. กระสอบป่าน 3. ตะแกรงพลาสติก 4. ถังพลาสติกเจาะรู 5.วัสดุรองก้น

วิธีเพาะ

1

การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายไว้ใช้เอง

เป็นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งหรือสดก็ได้ที่ผ่านการย่อย การทำทำโดยการย่อยใบไม้ แล้วนำเศษใบไม้ที่ย่อยแล

1

วิธีกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี

มีส่วนผสมดังนี้
1.ฝักคูนแก่ 10 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 2 ลิตร
3.น้ำส้มสายชู 1 ลิตร
4.น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
5.ถังหมัก ขนาด 5

1

Learning Style (รศ. มัณฑรา ธรรมบุศย์)

 Learning Style คือ รูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของมนุษย์ มนุษย์เราน

0

สงครามระหว่างปลวกกับมดแห่งสารขันธ์ (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยงค์ พรหมวงศ์)

สงครามระหว่างปลวกกับมดแห่งสารขันธ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยงค์ พรหมวงศ์
…เนินดินแห่งสารขันธ์

เนินดินแห่งส

1

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเีกียรติ

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม  2555  เวลา 08.00 น.  ขอเชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพ

1

กฎ 80/20

กฎ 80/20 ถูกค้นพบโดย วิลเฟรโด้ ปาเรโต้ (Vilfredo Pareto) ซึ่งได้เขียนอธิบายหลักการนี้ไว้ว่าคนในสังคมจะแบ่งตามธรรมชาติอ

2

เพิ่มพลังให้สมอง

จากผลการทดลองพบว่า 90% ของก

4

กินกบตัวนั้นซะ — ทำสิ่งที่สำคัญก่อน วันนี้เลย Eat That Frog

เนื่องจากทราบว่าบุคลากร

4

วิธีง่ายๆที่จัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช้า ?

การทำงานกับไฟล์ข้อมูลต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ไฟล์จะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ

เพื่อจัดเก็บในฮาร์ดิสก

4

การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกลมีประโยชน์อย่างไร

หลาย ๆ คน ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ที่บ้าน  เพื่อให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น  และสามารถ

1

น้ำตาลคือพลังงานว่างเปล่า

ปีหนึ่งๆท่านกินน้ำตาลถึง 17.4 กิโลกรัมหรือเฉลี่ยวันละ 48 กรัม เกือบครึ่งขีด ถ้าคิดเป็นปร

1

ศรัทธาในพลังแห่งความรักและการให้อภัย

ผมเชื่อและยังศัทธาในพลังแห่งความรักและการให้อภัยเสมอ ดังนั้นแล้วผมจะยิ้มให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ้มให

3

มารู้จักโรคมือเท้าปากเปื่อยเพื่อการป้องกันที่ถูกต้อง

โรคมือเท้าปากเปื่อย Hand foot mouth syndrome

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่

0

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2556 นี้มหาวิทยาลัยมหาสารค

3

ภริยาไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินไม่ว่าประเภทใดๆ ที่ได้มาในนามของตนเองไปถือรวมเป็นเงินได้ของสามีอีกต่อไป

ราชกิจจานุเบกษาลงวันนี้ 11 กรกฎาคม 2555 ได้จัดพิมพ์ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจ

2

หลัก 10 ประการเพื่อการวางตนให้เหมาะสมตามสถานะ และบทบาทในองค์การ

ในแต่ละองค์การจะมีบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับ  ซึ่งก็จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือผ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14