1

เคล็ด(ไม่)ลับขาเรียวภายใน 7 วัน

4 กฎสำหรับขาสวย

1. เน้นรับประทาน “โปรตีน” แคลลอรี่ต่ำ – ไร้ไขมัน เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่อาจสึกหรอ
2.

0

การเสนอหนังสือ

การเสนอหนังสือ คือ การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

5

“ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข”

1.หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี เพราะบางคนชอบแบกปัญหาเหมือนแบกโลก แต่แท้จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหามีทางออกและทางแก

3

ขาว – ดำ

อาจจะมีคนเคยอ่านแล้ว อ่านอีกครั้งก้อได้คิดอีกครั้ง

มีเรื่องเล่าว่า วันหนึ่ง คุณครูเดินเข้ามา

แล้วชูกร

3

นิยามของเพื่อน กับคําสอนของพ่อ

มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่สีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนัก พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขาหนึ่งถุง และบอกกับเขาว่า

5

การสร้างความประทับใจในงานบริการ

  1. บริการที่มีไมตรีจิต  หมายถึงการให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ องค์ประกอบอื่น ๆ ก็มีความสำคั
4

ลูกจ้างมืออาชีพหรือมีอาชีพเป็นลูกจ้าง

บางคน เป็นลูกจ้างเพราะอยากหาประสบการณ์ (ลูกคนรวย พ่อแม่รอวันลูกกลับไปดูแลกิจการ) บางคนเป็นลูกจ้างเพราะไม

0

10 ประเภท NGO ทางเลือกใหม่เพื่อการอาสาทำดี

10 ประเภท NGO ทางเลือกใหม่เพื่อการอาสาทำดี
เว็บไซต์ thaingo.org

0

ความหมายของงานสารบรรณ

งานสารบรรณ หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง  การเก็บรักษา กา

0

ภาคอนาคตบริบทของสังคม

ภาพอนาคตบริบทด้านสังคม 0

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ี่บริหารงานทั่วไป  เป็นตำแหน่งท่ีสามารถทำงานในสำนักงานได้เกือบทุกงาน หรือจะหมายความว

0

การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

“การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” เป็นหัวข้อหลักในเวทีประชุม-สัมมนา-อภิปราย ท

0

วิธีการดูแลสุขภาพที่ดี

10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ในแต่ละวันเราจำเป็น

0

การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ขอยกประเด็น “หัวข้อหลักธรรมในการปฏิบัติงาน” โดย พระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์เทพวราราม

“…การ

0

ลักษณะสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในท่ีทำงาน

อ้างอิงข้อมูล จาก สไลด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย  วัฒนะศิริ  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิ

0

การจัดทำแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้อ

0

การทำงานด้วยความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ

หลักการทำงานด้วยความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ   มี 13 ข้อ

1. ทำงานไปด้วยใจอาสา

2. รับงานมา รู้จักปรุงแต่ง

3. ร

0

การตรวจสอบการดำเนินงาน

เรามารู้จักการตรวจสอบการดำเนินงานกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อองค์กรของเราอย่างไร

การตรว

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20