0

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 1.  ก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหร

1

วิธีตรวจสอบการรับเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงินกรณีที่มีรายการรับเงินทำได้ดังนี้

1 ตรวจสอบเงินสดกับสำเนาใบเสร็จรับ

0

หลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

“หลักฐานที่ใช้ในการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำห

1

10 วิธีกินอย่างฉลาด

10 วิธี การกินอย่างฉลาด

ใน แต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหลายสำนักใ

0

วิธีทำงานอย่างมีความสุข

วิธีการทำงานอย่างมีความสุข

          คนเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนอ

2

ความรักที่แท้จริง

ความรักที่แท้จริง

มีเด็กชายคนนึง คิดว่าการทำงานบ้านต่าง ๆ ที่แม่สั่งให้ทำ

3

9 คำพ่อสอน

9 คำพ่อสอน

1. ความเพียร
การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเด

6

SERVICE MIND งานบริการหอพักนิสิต

การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือคำว่า “Service Mind” ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า การที่จะทำให้คนมีจิ

1

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด๊านซ์

แอโรบิก ด๊านซ์ (Aerobic dance) เป็นการออกกำลังกายที่แตกต่างไปจากการบริหารร่างกายอื่นๆ
เพราะเป็นการนำการออกกำลังก

1

E-Banking คือ

E-Banking คือ Electronics
Banking คำว่า Banking คือ การทำธุระกรรมต่าง
ๆ ที่ต้องทำที่ธนาคาร เช่นโอนเงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking ห

1

เทคนิคการดูแลสุขภาพ โดย ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ

อาจสามารถช่วยท่านผู้อ่านในการรักษาโรคภัยไข้เ

1

วิธีเร่งให้สิวยุบได้เร็วขึ้น

ขั้นแรกก็วางก้านสำลีไว้ในน้ำร้อน
(ไม่ใช่น้ำเดือดปุดๆนะ) จากนั้นก็นำมาลูบลงบนหัวสิวเบาๆเป็นเวลา 3 วินาที (

1

โอวาทธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

อย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่

หรือบุคคลใดๆ ว่าเป็นภัยและเป็นคุณ

ให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่า

โดยไม่เกิด

6

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด๊านซ์

แอโรบิก ด๊านซ์ (Aerobic dance) เป็นการออกกำลังกายที่แตกต่างไปจากการบริหารร่างกายอื่นๆ
เพราะเป็นการนำการออกกำลังก

3

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องเช่าซื้ิอ

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น จะต้องมีติดต่อสั

6

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องการเช่าทรัพย์

 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

 ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น จะต้องมีติดต่อสัมพันธ์ก

0

“…กตัญญู…”

4

สูตรยาแก้“น้ำกัดเท้า”เวอร์ชั่นง่าย

น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ทำหลายคนกลายเป็นผู้ประสบภัย ใครที่ยังทำงาน หรือเดินทางเป็นประจำทุกวัน ต้องจำใจลุ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21