1

วิธีทำให้เกิดบุญ ๑๐อย่าง

๑.ทานะมัย บุญเกิดขึ้นเพราะการให้วัตถุสิ่งของ ให้คำแนะนำดี ให้อภัยกัน

๒. สีละมัย บุญเกิดขึ้นเ

0

ธรรมะสอนใจ : กรรมปัจจุบัน

“ไม่ใช่ว่าคนอื่นทำผิดก่อนแล้วเราตอบกลับได้แปลว่า เราไม่ผิดนะ”
        ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมจะรู้ว่า เราทำผ

0

คติสอนใจ : ข้อผิดพลาดของคนอื่น

      หลายคน ไม่รู้จักตัวเองทั้งชีวิต
      เพราะมัวอุทิศเวลา
      ให้กับการทำความรู้จัก “ข้อผิดพลาด

0

ข้อคิดธรรมะ : พวกเขา พวกเรา

“…โดยมากคนเรามักมีอคติ  คนนี้พวกเราก็เข้าข้าง�
ทำดีเราก็สรรเสริญ แม้ทำไม่ดีเราก็ยังกลับยกย่อง 

คนไหนที

0

เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารแห้งอย่างไรดี

สังคมที่เร่งรีบในภาวะปัจจุบัน
ทำให้ผู้คนต้องตื่นแต่เช้า ไปประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิต
ทำให้ไม่มีเ

0

เคล็ดลับการเลือกซื้อผักสด

ผักสดที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตารู้ไหมว่ามีประโยชน์มากมายทีเดียวเพราะให้ทั้งวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมีผลต

1

“มารู้จัก Kaizen กันเถอะ”

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร

 

            กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen)

       

0

ข้อดีของการยิ้ม

1. การยิ้มช่วยเปลี่ยนแปลงภาวะอารมณ์
เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้ เศร้าใจ ก็ให้ลองยิ้ม
ถือเป็นโอกาสดีใน

0

การบริหารความขัดแย้ง(Conflict Management)

                เป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องสร้างการถกเถียงหรือความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบวก (Functional Conflict) หากมีค

0

กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง

.. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า

แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่อง

และคนฉลาดที่สุด

ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง ..

.. ไ

1

การเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุง

อาหารพร้อมปรุง หมายถึง อาหารสดที่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ
นำมาบรรจุในภาชนะเดียวกัน เพื่อจะได้จำหน่า

0

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ในการทำงานของทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ล้วนแล้วแต่มีปัญหาเกิดขึ้น  แต่เราจะทำอย่างไรให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด วั

0

งานบริการภาครัฐกับกลยุทธ์ CRM

CRM  คืออะไร

 

                ความสำคัญของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความสั

0

ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)

          2  คำนี้อาจใช้แทนกันได้  ซึ่งหมายถึงการบริหาร  Harold D. Koontz  กล่าวว่า  การบริหาร  คือการทำงานให้สำเร็จโดยผู

2

ประโยชน์ของการใช้งาน Google Calendar

ประโยชน์ของการใช้งาน Google Calendar

  1. เป็นตัวช่วยในหารจัด
0

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เทรนด์ใหม่ตามกระแสโลก

ที่มา : ศูนย์พัฒนาปัญญาคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเทศไทยได้ผ่านยุคของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาแล้ว และในป

0

ความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

ในองค์กรที่เราปฏิบัติงาน เคยเจอปัญหาที่เพื่อน ขาด  ลา  หรือรุนแรงสุด คือการลาออก แล้วไม่มีใครสามารถทำงาน

0

การจัดองค์กรเพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัย ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการออกนอกระบบ

ความจำเป็นของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดหารายได้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ได้รับความสนับสนุนจากง

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13