2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

2

การพัฒนาตนเอง (SELF DEVELOPMENT)

คนเราถ้าจะเก่งต้องประกอบด้วย 3 เก่งคือ
เก่งตน (Self Ability) หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตล

0

ประโยชน์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร

การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ ต่อบุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บร

0

สมรรถนะในการทำงาน

ระบบสมรรถนะในการทำงาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหา

0

สัญญาณที่ร่างกายคุณฟ้องว่าคุณทานอาหารไม่เหมาะสม

ผิวหนังมีปัญหา เช่น มีอาการคัน หรือลอกเป็นขุย แม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาว อาการเช่นนี้อาจเป็นลักษณะขอ

1

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การปฏิบัติราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิด

0

บัญญัติ 10 ข้อในการทำงาน

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ก็เพราะแนวคิด ขนบธรรมเนียม และ

0

สร้างความสำเร็จในการทำงาน…ด้วยตัวคุณเอง

เชื่อว่าเมื่อคนทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงวัยของการทำงานแล้ว..แต่ละคนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งาน

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า“รักษาราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิดควา

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาการในตำแหน่ง

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “รักษาการในตำแหน่ง” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิ

0

อยู่ทุกที่ก็มีสุข (พระไพศาล วิสาโล)

ความสุขอยู่ที่ไหน

เวลาพูดถึงความสุข เรามักเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวที่ใดที่หนึ่ง หรือ

เวลามีควา

0

รวมคีย์ลัดสำหรับ Windows 7

ใน Windows 7 นั้นมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เข้าไปมากมาย ซึ่งในหลายๆ ส่วนที่ถูกเพิ่มเข้าไป มีจุดประสงค์เพื่อการใช้

0

หลักกฎหมายปกครองที่ผู้บริหารต้องรู้

ผ่ายปกครองจะกระทำการในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อ

1.มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปก

0

ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ

1. เมื่อคุณแพ้อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน

2.จงปฏิบัติตาม 3Rs  (1.เคารพตนเอง Respect for self 2. เคารพผู้อื่น Respect for others 3. รับผิดชอบ

0

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับราชการ) = เงินเดือนเดือนสุดท้

3

การตั้งเวลาปิดคอม ใน Windows 7

การตั้งเวลาปิดคอม ใน Windows 7 (auto shutdown) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม เพียงรู้คำสั่งก็สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และง่ายดาย ส

2

คำชี้แจงการเขียน TOR

เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11