2

เครื่องสูบจ่ายสารเคมี

 
 


เครื่องสูบจ่ายสารเคมี

เป็นเครื่องสูบจ่

2

เครื่องควบคุมความเป็น กรด-ด่าง และ ค่าโออาร์พี ในโรงผลิตนำประปา

เครื่องควบคุมความเป็น กรด-ด่าง และ ค่าโออาร์พี
สามารถวัดค่าและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบจ่ายกรดหรือด่า

3

การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

หมั่นตรวจสอบระบบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ อย่าให้แตกรั่ว น้ำที่หยดมาเป็นหยดๆ จะเสียไปโดยเปล่าประโ

2

คำพิพากษาศาลปกครอง

คำสั่งที่ ร.818/2549 คำร้องที่ ร.95/2549

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผิดสัญญารับทุนเพื่อ ศึกษาในป

0

การคิดวิเคราะห์ 5W 1 H

การคิดวิเคราะห์ 5W  1  H

การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจ

0

เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการข้อที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

ข้อสังเกต  ข้อควรระวัง  และสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการข้อที่ควรคำนึงในการปฏ

0

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ Individual Development Plan: IDPs

เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตนที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้

4

การอบรมภาษาอังกฤษ

วันนี้ ที่กองอาคารสถานที่มีก่ีอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน

0

แจ้งเพื่อทราบการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน รอบการประะเมินที่ 2 (1 เม.ย.55-30 ก.ย.55)

วันสุดท้ายของการส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (แบบ ป.03, แบบ ป.04) โดยให้ทุกหน

3

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ คือ กลไกลที่ควบคุมการปรับเปลี่ยนรอบความเร็วของคอมเพรสเซอร์ แลเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ

3

การคิด BTU แอร์อย่างง่ายๆ

ดจะติดแอร์ แล้วจะใช้แอร์ขนาดกี่บีทียูดีลองมาดูการหาค่า BTU แอร์อย่างง่ายๆกันครับ
การ คำนวณโดยปกติช่างติ

0

สูตรการคิดคำนวณเงิน กรณีผิดสัญญา

สูตรการคิดคำนวณเงิน ดังนี้

เงินที่ผู้ผิดสัญ

2

หลักการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

การเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ มี 5

5

ล้างแอร์ง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

วันนี้มีวิธีล้างแอร์ด้วยตัวเอง ง่ายๆมาแนะนำครับ เผื่อจะได้ล้างแอร์ด้วยตัวท่านเองเวลาฉุกเฉิน แต่ถ้าให้ด

3

การดูแลและบำรุงรักษาระบบชิลเลอร์ แต่ละครั้งมีดังนี้

การดุแลและบำรุงรักษาระบบชิลเลอร์ แต่ละครั้งมีดังนี้

0

ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทุนการศึกษาให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดั

2

แอร์ชิลเลอร์คืออะไร

Chiller คืออะไร?
          ปัจจัยหนึ่งที่

0

การตรวจสอบประวัติส่วนตัว ข้อมูลต่างๆ เงินเดือนที่ได้รับ อื่นๆ…

เข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่

เข้าไปที่ ระบบสารสนเทศบุคลา

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20