1

การรักษาคุณภาพน้ำประปาในบ้านให้ดื่มได้

       1. หมั่นตรวจสอบท่อประปาและก๊อกน้ำภายในบ้าน หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเปลี่ยนใหม่

       2.ไม่ควรติดตั้งเครื

3

ทำไมค่าน้ำสูงผิดปกติ

     1.ค่าน้ำสูงผิดปกติอาจเกิดจากการรั่วไหลภายในบ้าน ได้แก่ ท่อแตก-รั่ว อุปกรณ์สุขภัณฑ์รั่วไหลทำให้มาตรวัด

0

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่

     1.ตรวจดูประตูน้ำทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาตรวัดน้ำว่าเปิดอยู่หรือไม่

    2. สอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว

0

การตรวจสอบว่าตนเองได้รับ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” ชั้นไหน หรือ กำลังขอชั้นไหน ..

เข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่

เข้าไปที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องทำสัญญาเมื่อ

1. ลาไป

0

การหาจำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แยกตามประเภทบุคลากร สังกัด หรือตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่

เข้าไปที่ สถิต

0

คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี

ในการจัดการเพื่อให้องค์การ

0

10 วิธีเพิ่มเวลาว่างให้กับชีวิต

ในเวลาชีวิตที่ใช้ให้หมดไปกับการทำงานในแต่ละวั

2

ทำความรู้จักกับคำว่า “สมรรถนะ”

ความเป็นมาของระบบสมรรถนะ

แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) เริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 โดย David C.McClella

2

การจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ

เนื่องจากทางหน่วยงานมีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงานอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากเราอยากพั

0

CIPP MODEL ตัวช่วยในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ

เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 แล้ว คณะ/หน่วยงานคงเร่งดำเนินการปิดการดำเนินงานและอยู่ระหว่างการสรุปผ

0

ทำอย่างไร..จึงจะลดจำนวนการสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่(ที่ปฏิบัติงานเรื่องแผน)น้อยลงได้

  เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา เกิดการสอนงานให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ตามสถิติ(ที่เก็บ

5

ถังพักน้ำก่อนเข้าปั๊มบนดินกับใต้ดิน

1.ถ้าทิ้งให้ถังแห้งในหน้าฝนหรือแม้ แต่หน้าแล้งซึ่งระดับน้ำใต้ดินอยู่สูง ถังไฟเบอร์กลาสซึ่งมีน้ำหนักเบา

3

การเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

   1. ไส้กรอง Polypropylene หรือเรียกกันทั่วไปว่าไส้กรองหยาบ เป็นไส้กรองที่สามารถกรองสารแขวนลอยต่างๆ รว

2

ท่อน้ำประปาแตกรั่วใต้คานคอดินแก้ไขดังนี้

1.ทำการปิดประตูน้ำ เพื่อไม่ให้มีน้ำไหลผ่านท่อ จากนั้นค้นหาจุดที่ท่อน้ำประปาแตก โดยใช้เสียมหรือจอบขุดดิน

2

วิธีแก้ไขปัญหารูน้ำทิ้งที่พื้นอุดตัน

      1.ถอดฝาเกลียวโลหะออก โดยใช้ตะปูยาวสอดเข้าไปในฝาตะแกรง แล้วใช้ค้อนเคาะหัวตะปูเบาๆ จนฝาเกลียวหลุด
     2.

2

การรักษาคุณภาพนำประปาในบ้านให้ดื่มได้

ขั้นตอนที่ 1
สำรวจและตรวจสอบท่อประปาและก๊อกน้ำภายในบ้าน หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเป

1

บุญประเพณีเดือน 9 บุญแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

http://youtu.be/JTNRzzIhYh4

 

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21