1

10 วิธีประหยัดพลังงาน เริ่มง่ายๆ ที่บ้านของเรา

เรื่องของการ “ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน” นั้นพูดง่าย
แต่ถึงเวลาต้องทำต้องยอมรับว่ายาก-โหด-หินเอาการ โดยเฉพาะเรื่

1

การทำงานให้มีคุณภาพ

การเอาใจใส่กับงาน สนใจกับงานที่ทำ มีความรอบคอบ ทุกอย่างจะสำเร็จ

3

ม. นอกระบบ ใครได้ ใครเสีย

ม.  นอกระบบ  ใครได้  ใครเสีย

ข้อดี

1. เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

2. เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2

เกร็ดความรู้อาเซียน

อาเซียน ย่อมาจาก Association of South Asia Nation หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศไทย มาเลเซีย ส

3

เคล็ดลับการจัดสวนขนาดเล็ก (บ้านและสวนISSN 0125-1996 ปีที่ 29 ฉบับที่ 344 เมษายน 2548)

ควรแบ่งขอบเขตแปลงต้นไม้ออกเป็นบล็อกๆ ทำให้ดูแลง่าย ออกแบบให

3

7 เทคนิคตกแต่งห้องครัวขนาดเล็ก

 

ภาพจาก Venegas and Company

14

การออกตรวจ

ในการออกตรวจของสายตรวจในช่วงกลางคืนจะออกตรวจจุดที่หล่อแหลมและถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในมหาลัยฯทา

3

การจัดสวนด้วยตัวเอง

การจัดสวนด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ของการจัดสวน

เพื่อความสวยงาม

2

แสงไฟเพื่อบรรยากาศของบ้านสวย

แสงไฟเพื่อบรรยากาศของบ้านสวย
2

บ้านแห่งอนาคต เน้นสร้างคุณภาพชีวิต-ประหยัดพลังงาน

บ้านแห่งอนาคต เน้นสร้างคุณภาพชีวิต-ประหยัดพลังงาน

3

ห้องนอนเพื่อสุขภาพ

ห้องนอนเพื่อสุขภาพ

วงการแพทย์ในประเทศไทยปัจจุบัน จึงได้ให้ความสนใจกับการจัดแต่งบ้านและห้องนอน

6

การเลี้ยงไก่เศษฐกิจที่ทำได้ง่าย

การเลี้ยงไก่สามารถทำให้เรามีรายได้เสริมและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเหลือเก็บด้วย

2

เกณฑ์การขอกำลังเจ้าหน้าที่จราจร

        1. ต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอกำลังจราจร

        2. ต้องขอความอนุเคราะห์ลวงหน้าประมาณ 1-2 วัน

        3.

1

เกณฑ์การขอกำลังสายตรวจงานรักษาความปลอดภัย

        1. ต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอกำลังสายตรวจ

        2. ต้องขอความอนุเคราะห์ลวงหน้าประมาณ 1-2 วัน

       

7

ข้นตอนการผลิตนำประปา

1. การสูบนำดิบจากแหล่งนำธรรมชาติหรือแหล่งนำอื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้ซึ่งจะมีการตรวจสอบวิเคราะ

3

มารู้จักสารส้มกันเถอะ

สารส้มใช้ทำให้น้ำตกตะกอนสำคัญ อย่าลืมซื้อพกติดตัวกันไว้สัก 2-3 ก้อน ถึงน้ำที่แกว่งสารส้มแล้วจะยังใช้ดื

3

สารคลอรีน คืออะไร

คลอรีน  เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค ที่สามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆมากมาย ทั้งในด้า

2

การใช้คลอรีนในระบบประปา

               ใช้สารละลายคลอรีนเข้มข้น 2,500 ppm. จ่ายเข้าตามระบบเส้นท่อ โดยให้มี

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19