1

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว 1

หลาย ครั้งที่เราพูดถึงอาคารเขียวหรือ Green Building เรามักมองเห็นภาพอาคารที่สร้างเสร็จออกมาสวยงาม มีต้นไม้ มีสนา

0

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบให้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  1. หลักเก
0

ลักษณะและแผนงานการตรวจสอบ

1. ลักษณะและแผนงานในการตรวจสอบตามกรมโยธาธิการและผังเมือง

2

อาคารที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย

3

ตู้เย็นลดโลกร้อน มาดูกัน

ลดภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดไฟ

   การใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลือง ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิดภาวะโลกร

0

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย เรื่องง่ายๆคุณก็ทำได้

การป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สำคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งกำเนิด โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกร

2

ปัญหาและผลกระทบความตกลงการลงทุนอาเซียน ต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากรและภาคเกษตรกรรมไทย

ผลกระทบ

      การเปิดเสรีดังกล่าวเป็นการเปิดรับใ

0

ล้มทั้งยืน…ดีกว่าล้มไม่เป็น

  “อย่าคิดว่าสูญเสียแล้วชีวิตจะต้องเป็นศูนย์ เรานับหนึ่งใหม่ได้เสมอหากเราคิดจะนับซะอย่าง”

          ถ้าสิ่

0

สิ่งแวดล้อมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

สุขภาพของคนเราในปัจจุบัน  มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียด  กันมากขึ้นดูได้จากที่มีข่าวการฆ่าตัวตายบ้าง  การฆ่

0

กลไกของสภาวะโลกร้อน

ในสภาวะปกติ โลกเราจะได้รับพลังงานประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย์ ในรูปแบบของการแผ่รังสี พลังงานที่เหลือมาจากควา

1

ปิดก๊อก (อาจ) ไม่พอ

จากประชากรโลก 6.6 พันล้านคนในปัจจุบัน ผู้คน 1 ใน 5 หรือราว 1.3 พันล้านคนขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มกิน ส่งผล

2

บอกลาถุงพลาสติก

ปฏิเสธถุงพลาสติกเลย แถมสะสมถุงผ้าเป็นว่าเล่น พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าย่ำยีโลกเสียมากกว่า กระแสตื่นตัว

4

เริ่มต้นปีงบประมาณ 2556

เริ่มต้นปีงบประมาณ 2556 แล้ว  ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงาน และช่วยกันแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนหลังนะคะ โดยเฉ

1

อาเซียนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอย่างไร

 

อาเซียนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอย่างไร
อาเซียนมีความร่วมมือเรื่องสิ

1

ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร

 

ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร
ธงอาเซียนคือสิ่งที่แสดงถึงความมั่

2

กฎบัตรอาเซียนคืออะไร

กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถาน

0

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร
ประชาคมเศรษ

8

ห้ามจอดผิดกฏจราจร

ขอความกรุณาบุคลากรนิสิตและอาจารย์ห้ามจอดรถทุกสนิตบริเวรขาวแดงหรือจุดห้ามจอดตลอดแนวภานในมหาวิทยาลัยมห

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7