1

สุขภาพดีด้วยผลไม้

 

อาหารเพื่อสุขภาพที่เรารับประทานกันทุกวัน ย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อาหารเสริมบางประเภท โดยเฉพาะ พ

0

7 อาชีพเสรี ที่ทำได้ทั่วทั้งอาเซียน

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงย

1

แจ้งข่าวการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555

สอบวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  จำนวน 3 วิชา  คือ  1) วิชาสังคมศึกษาฯ 2) วิชาคณิตศาสตร์ 3) วิชาภาษาอังกฤษ

0

งานคัดเลือกฯ ระบบปกติ กับระบบพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างระบบปกติ กับระบบพิเศษ มีความแตกต่างกันที่ค่าห

0

Power up Your Career – เพิ่มพลังเติมไฟในการทำงาน

หลายคนหยุดความพอในของตัวเองไว้แค่การมีงานประจำทำ แต่ลืมไปว่าความก้าวหน้าคือหนึ่งในความท้าทายที่ช่วยก

0

งานอดิเรก

งานอ

0

ไมโครเครดิต กับโอกาสของผู้หญิงในหลายประเทศ

              ระบบไมโครเครดิต หรือ สินเชื่อเพื่อผู้ด้อยโอกาส ตามแบบฉบับของ มูฮัมหมัด ยูนุส นายแบง

0

ความเสี่ยงภายในองค์กร (ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ภาษาง่าย ๆ ของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)” ก็คือ

สิ่งต่างๆ ที่อาจกีดกั

0

การดูแลสุขภาพกับ นิวทีไลน์โปรตีน (NUTRILITE)

สุขภาพดีไม่มีขาย…..อยากได้ต้องทำเอง  การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีเงินรวยล้นฟ้า..แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี

1

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุกคณะวิชา

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกา

0

วันครู

ลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อเติบใหญ่เก่งกล้าสามารถเคยระลึกบ้างหรือไม่ว่าเป็นเพราะใคร หรือคิดว่าเป็นเพราะตนน

0

เทพา–บ้านฉัน

2535 : ย้ายจาก โซ่พิสัย หนองคาย ลงไปอยู่ เทพา สงขลา — ก่อนหน้าจะย้ายลงไปครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ มักจะถามถึงความ

0

“คนที่น่ารัก” ตามหลักพระพุทธศาสนา

“คนที่น่ารัก” ตามหลักพระพุทธศาสนามี 9 ประการ คือ

1)ไม่เป็นคนอวดดี 2)ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3) เป็นคนอ่อนน้อมถ่อม

0

หนึ่งในหลากหลายคำคมเด็ดๆของ Bernard Meltzer(1917-1998)

ความแตกต่าง… ระหว่างหินขวางทาง

กับหินขั้นบันได …อยู่ที่วิธีการใช้

 

ความผิดพลาด… เป็นธรรมดาของมนุษย์

0

จำไปเป็นคติเตือนใจ

แท้ที่จริงแล้ว เรามีความทุกข์ คนอื่นเขาก็มีความทุกข์

                                                              

0

การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-EDS)

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิ

0

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ

คำอธิบาย :

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ หมายถึง

0

ระบบและกลไกการปฏิบัติงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบาย

เนื่องจากงานสารบรรณ กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ กองกลาง  เป็นศูนย์กลาง

Pages ... 1 2 3