0

“สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้อ้างอิงแทนต้นฉบับได้”

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสี่ กำหนดว

0

16 มกราคม “วันครู″

16 มกราคม “วันครู″
ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว

2

อันตรายจากการใส่รองเท้าแตะ

         

0

ความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของเราชาว มมส.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างความภาคภูมิใจในการได้รับการจัดอันดับ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 4 ขอ

0

Chrome ฉลาดขึ้นเพิ่มฟังก์ชันแบบ Siri

Chrome ฉลาดขึ้นเพิ่มฟังก์ชันแบบ Siri

 

 

ข้อความในบล็อ

0

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ “ปลูกเห็นในโอ่ง”

การใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่งแตก หรือโอ่งร้าว นำมาเพาะเห็ดจึงได้เกิดการ “เ

2

ตรุษจีน 2556 กับคำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

27909931

ผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่แบบสากลไปแล้ว อีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งก็คึกคักไม่แพ้เทศกาลปี

2

อาชีพ อาจารย์ ม. เครียดน้อยสุด

อาชีพ อาจารย์ ม. เครีย

2

ทำดีได้ดีจริงหรือ

 

 

 

เมื่อเช้าได้รับหนังสือ “เบื้องหลังความตาย”  จากหัวหน้า  ก็เลยอยากใหุ้

0

วิธีการติดตั้ง Thai SMF Webboard

2

วิธีการติดตั้ง Thai SMF Webboard

Thai SMF Webboard เป็น Webboard ที่ได้รับความนิยมส

3

แนวปฏิบัติการส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุบลราชธานี กรมศิลปากร

เมื่องานสารบรรณ กองกลาง ได้ขอทำลายหนังสือประจำปี ไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุบลราชธานี

1

ดูดวง 2556 รับปีมะเส็ง ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี 12 ราศี

วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียจริง เพราะอีกไม่กี่วัน เราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 กันแล้ว เอาเป็น

1

สาระที่น่ารู้ของวันขึ้นปีใหม่

ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่
 

Pages ... 1 2 3