0

การจัดทำสำเนาหนังสือราชการ

สำเนา  คือ  เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  ไม่ว่าจะทำจากต้นฉบับ  สำเนาคู่ฉบับ  หรือจากสำเนาอีก

0

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ (ขาดราชการ)

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

*****************

          วันนี

0

เกร็ดน่ารู้ เรื่อง ตรวจลงตรา (Visa): รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย

สวัสดีค่ะ

วันนี้ขอเผยแพร่เกร็ดน่ารู้ เรื่อง ตรวจลงตรา (Visa): รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงต

0

ทุนการศึกษาดีๆ USCO (UMAP Student Connection Online Project 1/2556)

 

0

ระบบ EDS คืออะไร สำคัญอย่างไร

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

      โดยทั่วไประบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDS = Electronic Documents System) เป็นระ

0

โครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโครงการใ

0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลโครงก

0

รายงานการเบิกจ่ายเงินค่าไปรษณียภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2555

ด้วยงานสารบรรณ กลุ่มง

2

ทำไมหนังสือราชการต้อง”ลับ”………….Why Why Why ???

ทำไมหนังสือราชการต้อง

0

Firefox บล็อค”ปลั๊กอิน”ทุกตัว ยกเว้น…

คุณสมบัติ Click to Play ที่เพิ่งออกมาพร้อมกับ Firefox เร็วๆ นี้ จะทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดปลั๊กอิน เมื่อเว็บไซต์ร้องข

0

วิธีการส่งหนังสือราชการมีกี่วิธีอะไรบ้าง……..ใครรู้บ้างช่วยบอกที ???

หนังสือราชการเป็นสิ่ง

0

การป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยด้วยหลัก 8 อ.

การปฎิบัตนในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๔ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซ

Pages ... 1 2 3 4