1

ถั่วงอกดิบให้โทษ ควรทำให้สุกก่อนรับประทานครับ

ใน ผักสดบางชนิดมีสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นในถั่วงอกมีสารพิษพวกที่เรียกว่าไฟเตต ซึ่งเมื่อกินเข้

1

เมื้อก้างปลาติดคอควรทำอย่างไรดี

มีวิธีมาแนะนำง่ายๆครับ  เวลา กินข้าวอร่อยๆแล้วเกิดก้างปลาติดคอขึ้นมานี่ไม่สนุกเลยจริงไหมครับ บางคนก้าง

2

เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับ(การบูร) ที่ทำอันตรายต่อเยื่อจมูก

  แพทย์ เตือนผู้นิยมใส่ในรถ-ห้องปรับอากาศ ชี้ระเหิดกลายเป็นไอเข้มข้นอันตรายต่อเยื่อจมูก มหาวิทยาลั

0

ความรู้เรื่อง “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย” (ต่อ)

หลักการสังเกต

  • กำหนดจุดมุ่งหมาย
  • ศึกษาพฤติกรรมที่จะสังเกต นิยาม
  • วางแผนอย่างเป็นระบ
0

ความรู้เรื่อง “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย” (ต่อ)

เทคนิคการเขียนคำถาม

  • ใช้ภาษาง่ายๆ
  • หลีกเลี่ยงคำคุณศัพท์ เช่น เสมอ ทั้งหมด ไม่มีเลย ไม่เ
0

ความรู้เรื่อง “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย”

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

  • ศึกษาปัญหาการวิจัย  ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
  • กำหนดรูปแบบเครื่
1

บริบทมนุษย์เงินเดือน

ถ้าคุณ…ยังคงดำรงชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฎจักรชีวิตของมนุษย์เงินเดือน คุณควรอ่าน…
0

ภาพแบบร่างสุดท้ายของ iPhone mini

หลังจากที่เราได้นำเสนอภาพแบบร่าง iPhone mini ไปเมื่อก่อนหน้านี้ เราได้รับแจ้งมาว่าภาพก่อนหน้าเป็นโครงสร้างแบบ<

Pages ... 1 2 3 4 5